16. marts 2018

Ny dansk meteorit fundet ved Dueodde

HUL I TAGET

Den 17. juli 2017 opdagede en sommerhusejer ved Dueodde på Bornholm et rundt hul på ca. 5 cm i diameter i taget på annekset til sit sommerhus. Efter en inspektion af hullet fandt han en enkelt mørk sten under taget, men tænkte ikke over, at det måske kunne være en meteorit. Stenen blev derfor i første omgang smidt værk, man da hans kone hørte historien om hullet i taget, blev mistanken vakt. Efter nærmere undersøgelser hos professor Martin Bizzarro på Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, står det nu klart, at der er tale om en helt ny dansk meteorit, som netop er blevet erklæret danekræ.

Dueodde-meteoritten. Foto: Statens Naturhistoriske Museu,.

Dueodde-meteoritten. Foto: Statens Naturhistoriske Museu,.

Den ca. 75 gram tunge meteorit har nu officielt fået navnet Dueodde-meteoritten og vil nu blive udstillet på Geologisk Museum i København, hvor den kan ses fra tirsdag den 20. marts.

Forskerne skelner mellem ”faldne meteoritter” – som nogen har set falde ned, lige før de bliver fundet – og ”fundne meteoritter”, hvor ingen har set eller kender til, hvornår de præcist er faldet ned. Dueodde-meteoritten er den kun tredje danske meteorit, der er fundet, uden at nogen har set den falde. De to andre meteoritter blev fundet i henholdsvis 1976 og 1977 og kan ses på Geologisk Museum i København.

- Finderen af Dueodde-meteoritten vurderer dog, at hullet i taget ikke er mere end 2-3 år gammelt, så det er altså ikke så lang tid siden, at Dueodde-meteoritten faldt ned, siger professor Martin Bizzarro fra Statens Naturhistoriske Museum og tilføjer:

- Jeg får rigtig mange henvendelser fra folk, der tror, de har fundet en meteorit, så jeg er altid lidt skeptisk, når nogen kontakter mig om et nyt dansk meteoritfund. Det var også tilfældet med Dueodde-meteoritten. Men ret hurtigt stod det alligevel klart, at der måtte været tale om en meteorit. Og ganske rigtig, nu har vi endnu en dansk meteorit i samlingen, og jeg kan kun opfordre sommerhusejerne omkring Dueodde til at tjekke deres sommerhustag for huller.

Hul i taget efter meteoritfald. Foto: Privat.

Hul i taget efter meteoritfald. Foto: Privat.

Danekræ og dusør

Danekræ er danske naturhistoriske genstande af enestående videnskabelig eller udstillingsmæssig værdi. I Danmark bliver alle nyfundne meteoritter erklæret danekræ og skal afleveres til Statens Naturhistoriske Museum, som varetager danekræ-ordningen. Til gengæld er finderen sikret en godtgørelse, der svarer til stykkets reelle markedsværdi. Den samme lovgivning gælder også for forsteninger og krystaller af stor videnskabelig eller udstillingsmæssig værdi, som er fundet i Danmark siden 1989.

- Danekræ-ordningen er med til at sikre, at ikke bare Dueodde-meteoritten, men alle danske meteoritter bevares som en del af vore fælles, nationale naturarv her på museet, siger professor Martin Bizzarro.

Dueodde-meteoritten er blevet undersøgt af flere forskere, og det står klart, at der er tale om en såkaldt almindelig kondrit, der er et stykke af en asteroide, som består af sten og metal. Ca. 80 procent af de meteoritter, man finder, er almindelige kondritter. Ejby-meteoritten fra 2016, som mange danskere vil kunne huske, var således også en almindelig kondrit. Dengang blev der fundet næste 9 kilo meteoritter, og Ejby-meteoritten har stadig rekorden som danmarkshistoriens største meteoritfald.

Finderen af Dueodde-meteoritten belønnes nu med en dusør på ca. 14.000 kr. Finderen har ønsket at være anonym.