18. december 2017

Grønlands gletschere smelter ekstremt hurtigt

DE SMÅ GLETSCHERE

Forskere ved Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, har netop kortlagt yderligere 350 grønlandske gletschere og dokumenteret deres historie – hvor meget de har smeltet de sidste 120 år. Tidligere var kun 77 gletschere kortlagt. Det nye studie, der netop er publiceret i Nature Climate Change, har fokus på små gletschere, som reagerer meget hurtigere og mere direkte på klimaændringerne. Og resultatet er klart: De grønlandske gletschere smelter ekstremt hurtigt, sammenlignet med hvad der tidligere er målt i Grønland. Studiet afslører også, hvordan snefald har betydning for gletschere afsmeltning, og at fremtidens massetab fra Østgrønland kan blive mindre end forventet, mens det modsatte vil være tilfældet for Vestgrønland.

Foto: Statens Naturhistoriske Museum

Foto: Statens Naturhistoriske Museum

Tusindevis af gamle billeder af Grønlandske gletschere er netop blevet minutiøst undersøgt af en gruppe forskere ledet af postdoc Anders Anker Bjørk fra Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet. Billederne er optaget fra fly siden starten af 1930’erne og giver en unik mulighed for at kortlægge, hvad der er sket med gletscherne de seneste 120 år.

- I studiet har vi fokuseret på de små gletschere, der ikke er forbundet med indlandsisen, og som ikke kælver i havet. De reagerer nemlig meget hurtigere og mere direkte på klimaændringerne, siger Anders Anker Bjørk og tilføjer:  

- Vi har haft to meget engagerede studerende til at hjælpe os med det store arbejde, og det er lidt af et eventyr at rode igennem alle disse billeder, velvidende at de udgør den eneste kilde til information om gletschernes historie fra tiden før satellitterne.

Foto: Liam Colgan

Foto: Liam Colgan

Hjælp fra eventyren Louise Boyd

Forskerne har brugt billeder fra danske, norske og amerikanske flyvninger samt nogle helt ekstraordinære fotos fra den amerikanske eventyrer Louise Boyd. Stykket sammen giver billederne nu et stort løft til klimaforskningen.

- Vi fik kortlagt 350 gletschere og dokumenteret deres historie – det er rent faktisk lidt af en bedrift, da der tidligere kun har været kortlagt 77. Således biddrager dette studie med substantiel viden om, hvad der er sket i Grønland de seneste 120 år, siger professor Kurt H. Kjær.

Foto: Statens Naturhistoriske Museum

Foto: Statens Naturhistoriske Museum

Ekstrem afsmeltning

Hovedkonklusionen er, at den nuværende afsmeltning fra de grønlandske gletschere er ekstrem høj, sammenlignet med hvad der ellers er målt i Grønland.

I Vestgrønland er den nuværende afsmeltning den højeste, der nogen side er målt, og i Østgrønland overgås den nutidige afsmeltning kun af tiden efter den Lille Istid sluttede. Den Lille Istid var en meget kold periode, hvor gletscherene overalt voksede.

Men der gemmer sig også et andet, overraskende resultat i billederne.

Foto: Liam Colgan

Foto: Liam Colgan

Snefald og cirkulationsmønstre

I løbet af 1990’erne begyndte mange gletschere i Østgrønland at smelte langsommere og flere voksede, til trods for at temperaturerne steg. Det viser sig nu, at det skyldes en stigning i snefald.

- Vi har undersøgt nærmere, hvordan sneen falder over Grønland, og her fandt vi, at snefaldet i høj grad er styret at de atmosfæriske cirkulationsmønstre i Nordatlanten. Det er meget interessant, da cirkulationen ofte er i faser med dominerende styrker og retninger, som måske bliver endnu mere udtalte i fremtiden, siger Kurt H. Kjær.

- At den nordatlantiske oscillation påvirker nedbøren i Grønland er ikke nyt, men hvor kraftigt signalet var, overraskede os, specielt i Østgrønland, siger Abbas Khan fra DTU, som også var involveret i studiet. Han tilføjer:
 
- Opdagelsen fortæller os, at fremtidens massetab fra Østgrønland kan blive mindre end forventet på grund af ekstra nedbør, dog vil det modsatte være tilfældet for Vestgrønland.

Anders Bjørk konkluderer:

- Dette er ikke en proces, der kan stoppe den kraftige afsmeltning, vi ser lige nu, men det kan ændre, hvor på Grønland isen smelter mest. Hvis mønsteret fortsætter i flere årtier eller endda århundrede, kan det ændre geometrien af specielt den østlige del af Indlandsisen.

Den videnskabelige artikel

Den videnskabelige artikel Changes in Greenland’s peripheral glaciers linked to the North Atlantic Oscillation kan læses her.