26. oktober 2017

Videnskabernes Selskabs Sølvmedalje til professor Tom Gilbert

Prisoverrækkelse

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab uddeler hvert år en sølvmedalje til en yngre dansk forsker for en fremragende grundvidenskabelig præstation. I 2017 går sølvmedaljen til professor Tom Gilbert fra Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, for hans forskning inden for genomet.

Tom Gilberts forskning er innovativ, og han er ikke bange for at gå imod strømmen. Det gjorde han f.eks. da han påviste, at RNA fra fortiden kan overleve, selvom der var konsensus om, at kun DNA kunne bevares. Han gik ligeledes imod strømmen, da han påviste, at nukleart DNA kunne udvindes fra fortidigt hår og grundlagde således den metodologi, der skulle føre til, at han og kolleger kunne identificere det fortidige humane genom.

Tom Gilbert er også pioner inden for mikrobiomet og dets samspil med genomet.
For nylig har han opnået endnu en stor forskningsbevilling til at gennemføre et stort molekylært biodiversitets projekt, DNAmark, som har potentiale til at sætte Danmark i front også på dette område.

Thomas Gilberts karriere er i særklasse enestående. Han har en sjældent stor og lødig videnskabelig produktion. Han publicerer i absolutte høj-impact tidsskrifter og citeres hyppigt. Han tiltrækker såvel store fondsbevillinger som store internationale kapaciteter til Danmark. Det er en glæde at tildele Tom Gilbert Selskabets Sølvmedalje. 

Sølvmedaljen bliver overrakt af Selskabets præsident, Mogens Høgh Jensen ved et medlemsmøde, torsdag den 26. oktober 2017.

Om Sølvmedaljen
Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab uddeler hvert år en sølvmedalje til en yngre dansk forsker for en fremragende grundvidenskabelig præstation. Prisen uddeles skiftevis til en humanistisk og en naturvidenskabelig forsker. Med sølvmedaljen følger et prislegat på 100.000 kr. til modtagerens forskning.

Om Videnskabernes Selskab
Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab arbejder for at styrke videnskabens stilling i Danmark og for at fremme tværvidenskabelig forståelse. Selskabet er samarbejdsorgan og mødested for fremtrædende forskere fra alle områder af grundvidenskabelig forskning fra hele landet. 

Selskabet samarbejder med videnskabsakademier verden over, med internationale organisationer og med danske myndigheder. Selskabet udgiver
videnskabelige publikationer og arbejder for at øge forståelse for videnskabens og forskningens natur og betydning, bl.a. ved at holde offentlige foredrag.

Læs mere om prisoverrækelsen på Videnskabernes Selskabs hjemmeside...