3. marts 2016

Fremtiden for Blokhus’ finhval er nu på plads

LOKAL INTERESSE

Interessen for den finhval, der strandede ved Blokhus den 23. februar 2016, har været stor. Ikke alene i kraft af de mange tusinde mennesker, der har været forbi for at se hvalen på stranden, men også fordi lokale institutioner i Nordjylland har udtrykt ønske om at udstille og / eller aftage hvalen. Nu er finhvalens fremtid faldet på plads, idet den vil blive udlånt til Nordsøen Oceanarium.

Ifølge Beredskabsplan for Havpattedyr er hvaler, der strander på offentlig grund, Statens ejendom. Det er således de statslige myndigheder og institutioner, der træffer beslutning om, hvordan hvalen skal håndteres, og hvorledes hvalen eventuelt bedst kan komme offentlighed og fagvidenskab til gode.

Statens Naturhistoriske Museum har i samråd med Naturstyrelsen og Fiskeri- og Søfartsmuseet besluttet, at Nordsøen Oceanarium er den lokale institution, der bedst kan varetage det ansvar og de forpligtelser, der er forbundet med udstilling af hvalen. Det gælder både hvad angår oparbejdelse og bevaring af skelettet, muligheder for udstilling og offentlig tilgængelighed, samt forskning og formidling til et bredt publikum.

- Vi har gennem hele forløbet arbejdet på en løsning, hvor hvalen kunne forblive lokalt, og vi ser ingen hindringer i, at hvalen på sigt kan udstilles i et Nordjysk samarbejde. Vores opgave er i den forbindelse alene at sikre, at dette sker på forsvarlig vis, siger Morten Tange Olsen, adjunkt, ph.d. og kurator for havpattedyr ved Statens Naturhistoriske Museum.

Da hvalstrandinger er en jævnligt forekommende begivenhed ved de danske kyster vil Statens Naturhistoriske Museum, Fiskeri- og Søfartsmuseet og Naturstyrelsen på baggrund af den konkrete sag tage initiativ til en dialog med andre interesserede institutioner, og udarbejde guidelines og krav til udstilling af hvaler i lokalområdet, så vi i fremtiden kan imødekomme de interesser, der måtte være lokalt.