18. juni 2015

Danske forskere løser amerikansk kontrovers

INDIANERSLAG

Et 8.500 år gammelt skelet, der blev opdaget i 1996 i en flod i det nordvestlige USA, har været omdrejningspunkt for en bitter strid mellem amerikanske indianere og amerikanske forskere, og endda internt i den amerikanske forskerverden. Kraniemålinger viste, at Kennewick Man, som skelettet blev døbt, mindede om folk i Japan, Polynesien eller endda Europa, og antydede dermed, at han ikke var forfader til nutidens indianere. Dette blokerede for indianernes ønske om en genbegravelse af skelettet. En ny undersøgelse baseret på Kennewick Mans genomsekvens viser imidlertid, at han er nærmere i familie med moderne indianere end med andre befolkningsgrupper rundt om på jorden. Undersøgelsen viser desuden, at de tidligere kraniemålinger ikke kan sige noget om skelettets etniske tilhørsforhold. Undersøgelsen har været ledet af Grundforskningscenter for GeoGenetik på Københavns Universitet og offentliggøres i det videnskabelige tidsskrift Nature torsdag d. 18. juni 2015.

Da Kennewick Man blev opdaget i 1996 antydede indledende kraniemålinger, at han var euro-amerikaner fra historisk tid. Senere datering af knoglerne viste dog, at hans alder lå omkring 8.000-9.000 år før nu. Dette blev indledningen til et juridisk slagsmål over råderetten til skelettet.

Stammerne i området, hvor han blev fundet, søgte om at få skelettet udleveret for at få skelettet genbegravet, fordi de anså ham for at være indianer og deres forfader. De amerikanske ingeniørtropper, som forvaltede området, hvor skelettet blev fundet, var indstillede på det.

Men otte videnskabsfolk anlagde sag, hvor de anfægtede hans indianerrødder. Dermed startede de også en strid om hans oprindelse og etniske tilhørsforhold. Sagen splittede antropologerne, skadede forholdet til indianerne og udløste en lang og dyr konflikt, som endte i 2004 med en dom, der ønskede en mere detaljeret undersøgelse. Denne undersøgelse blev offentliggjort i 2014.

Kennewick Man – en indiansk forfader

2014-undersøgelsen omfattede isotop og anatomiske analyser samt kraniemålinger. Undersøgelsen konkluderede, at Kennewick Man ligner nogle af de folk, der bor i Stillehavsområdet, især polynesere og de japanske ainu – men også at han har visse "europæiske karaktertræk". Det understøttede påstanden om, at han var anatomisk forskellig fra nutidens amerikanske indianere.

The Burke Museum of Natural History and Culture i Seattle er af retten udpeget til at være opbevaringssted for resterne af Kennewick Man, der også blandt indianerne er kendt som The Ancient One ("Den Gamle"). Museet udstiller ikke Kennewick Man, men har taget sig af resterne siden 1998. (Foto: Richard Brown Photography).

The Burke Museum of Natural History and Culture i Seattle er af retten udpeget til at være opbevaringssted for resterne af Kennewick Man, der også blandt indianerne er kendt som The Ancient One ("Den Gamle"). Museet udstiller ikke Kennewick Man, men har taget sig af resterne siden 1998. (Foto: Richard Brown Photography).

Men 2014-undersøgelsen omfattede ikke DNA-analyser, hvilket gav anledning til at igangsætte et studie af Kennewicks  genomsekvens. Leder af det nye studie er genetikeren og Lundbeckfond Professor Eske Willerslev fra Grundforskningscenter for GeoGenetik på Københavns Universitet. Han siger om resultaterne:

"Ved at sammenligne Kennewicks genomsekvenser med tilgængelige data om nutidens mennesker verden over kan vi se, at moderne indianere er hans nærmeste nulevende slægtninge. Vores studie viser også, at medlemmer af Confederated Tribes of the Colville Reservation, som oprindelig krævede ham udleveret, fordi de anser ham som deres forfader, er én af de grupper, der viser tættest tilhørsforhold til ham eller i det mindste til den gruppe, Kennewick Man tilhørte."

Og arkæologen David Meltzer fra Department of Anthropology, Southern Methodist University i Dallas, Texas, tilføjer:

"Sporet fra fortiden til nutiden er tit svær at se i de arkæologiske levn, hvilket gør det udfordrende at følge et folk gennem tiden med deres skiftende redskaber eller med deres sjældne og ofte fragmenterede skeletrester. Ved at udtrække og analysere gammel DNA kan vi bedre følge dette spor. I tilfældet Kennewick Man leder sporet uden tvivl til indianerne."

En hypotese afvises

I et ultrarent laboratorium med et lettere overtryk finder man undersøgelsens førsteforfatter, postdoc Morten Rasmussen fra Grundforskningscenter for GeoGenetik. Han har været dybt involveret i analysen af Kennewick Mans knogler. Han siger:

"Selvom den ydre bevaring af skelettet var god, så var DNA i prøverne stærkt nedbrudt og domineret af DNA fra bakterier i jorden og det omgivende miljø. Med den lille mængde materiale, vi havde til rådighed, anvendte vi de nyeste metoder til at trække hvert lille stykke information ud af knoglerne."

The Burke Museum of Natural History and Culture i Seattle er af retten udpeget til at være opbevaringssted for resterne af Kennewick Man, der også blandt indianerne er kendt som The Ancient One ("Den Gamle"). Museet udstiller ikke Kennewick Man, men har taget sig af resterne siden 1998. (Foto: Richard Brown Photography).

The Burke Museum of Natural History and Culture i Seattle er af retten udpeget til at være opbevaringssted for resterne af Kennewick Man, der også blandt indianerne er kendt som The Ancient One ("Den Gamle"). Museet udstiller ikke Kennewick Man, men har taget sig af resterne siden 1998. (Foto: Richard Brown Photography).

Om resultaterne set i et globalt perspektiv siger lektor Martin Sikora fra Grundforskningscenter for GeoGenetik:

"Rigdommen af genomdata fra moderne mennesker tillod os direkte at teste, om Kennewick var mere tæt relateret til andre befolkningsgrupper end indianere, som f.eks. til ainu eller polynesere. Vi fandt dog ud af, at han kun var fjernt beslægtet med disse folk – og dermed kunne vi klart afvise denne hypotese."

Forskerne har dog også haft mulighed for at indsnævre Kennewick Mans tilhørsforhold til moderne indianere. Rasmus Nielsen er professor på Department of Integrative Biology, University of California, Berkeley. Om dette siger han:

"Med en prøve, der er 8.500 år gammel, vil vi sandsynligvis aldrig blive i stand til at vise tilhørsforholdet til en bestemt stamme, men vi kan vise, at Kennewick Man er mere tæt beslægtet med nogle af medlemmerne af Confederated Tribes of the Colville Reservation, end han er med andre, nuværende indianerstammer."

Der mangler stadig noget

Fordi sagen med Kennewick Man er et meget følsomt emne i USA, valgte forskerne at bruge standard og veletablerede metoder til at analysere genomdata fra det forhistoriske DNA, fremfor at bruge nye DNA metoder. En ting, der altid lurer i baggrunden på denne slags undersøgelser, er faren for forurening med nutidig DNA. Lektor Anders Albrechtsen fra Biologisk Institut på Københavns Universitet har arbejdet med undersøgelsens bioinformatik. Om faren for forurening i den nuværende undersøgelse siger han:

"Gamle prøver har meget lidt oprindelig DNA. Derfor er vi nødt til at være sikre på, at vi ikke forurener prøverne med det mindste "moderne" dna. I vores undersøgelse havde vi succes med stort set kun at få gammel DNA og vise, at dette gamle DNA kom fra en enkelt person: Kennewick Man."

Eftersom de tidligere data fra Kennewick var baseret på kranieanalyser, valgte forskerne også at bruge denne metode. Professor Christoph Zollikofer og dr. Marcia Ponce de León fra det Antropologiske Institut på Zürichs Universitet er nogle af verdens førende eksperter på kranieanalyser. De foretog ikke nye målinger, men gennemgik de tidligere data og konkluderede følgende:

"Kranievariationer inden for de enkelte menneskepopulationer både før og nu er høj og er typisk højere end populationerne i mellem. En vigtig konsekvens af dette er, at for enkeltindivider som Kennewick kan kraniedata ikke med troværdighed sige noget om tilhørsforhold til populationer. Skal man drage troværdige konklusioner, kræver det hundreder af uafhængige træk. Præcis den type information, som nu er mulig at få gennem de nye genomanalyser."

Den nye undersøgelse fastslår den etniske oprindelse af dette kontroversielle fund fra det nordvestlige USA, men kommer til kort, når det drejer sig om at pege på den nærmeste nutidige slægtning. Eske Willerslev konkluderer:

"Det er vigtigt at understrege, at på nuværende tidspunkt er det ikke muligt at identificere hvilke nutidige indianere, der er tættest relateret til Kennewick Man, eftersom vores sammenlignende DNA database er begrænset – især for indianere i USA. Men af de grupper, hvor vi har tilstrækkelige data, er Confederated Tribes of the Colville Reservation en af de grupper, der viser tættest slægtskab til Kennewick Man  – eller i det mindste til den population, som han tilhørte. Yderligere nutidige efterkommere vil muligvis kunne identificeres efterhånden som flere indianergrupper får deres genomer analyseret."

Artiklen The Ancestry and Affiliation of Kennewick Man offentliggøres i Nature torsdag d. 18. juni 2015.

Center for GeoGenetik på Københavns Universitet er et grundforskningscenter finansieret af Danmarks Grundforskningsfond.

Kontakt

Projektleder

Lundbeckfond Professor Eske Willerslev
Center for GeoGenetik
Statens Naturhistoriske Museum
Københavns Universitet
ewillerslev@snm.ku.dk
+45 2875 1309
 

Arkæologi og antropologi

Professor David Meltzer
Department of Anthropology
Southern Methodist University
Dallas, Texas
dmeltzer@smu.edu
+1 214 435-2109

 

Laboratorieprocedurer og protokoller

Postdoc Morten Rasmussen
Center for GeoGenetik
Statens Naturhistoriske Museum
Københavns Universitet,
Department of Genetics
Stanford University School of Medicine
mortenras@gmail.com
+1-650-862-9951
 

Forhistorisk DNA fra Stillehavsområdet

Lektor Martin Sikora
Center for GeoGenetik
Statens Naturhistoriske Museum
Københavns Universitet
Martin.sikora@snm.ku.dk
+45 3153 8770

Forhistorisk DNA og de amerikanske indianere

Professor Rasmus Nielsen
Department of Integrative Biology
University of California, Berkeley
Rasmus_nielsen@berkeley.edu
+1 510 206 5715 (Pt. i Europa)

 

Bioinformatik

Lektor Anders Albrechtsen
Biologisk Institut
Københavns Universitet
albrecht@binf.ku.dk
+45 3533 0246

Kraniemålinger

Professor Christoph Zollikofer
Anthropological Institute
University of Zürich
zolli@aim.uzh.ch, marcia@aim.uzh.ch
+41 79 778 04 55; +41 44 635 54 27

 

Informationsmedarbejder

Uffe Wilken
Center for GeoGenetik
Statens Naturhistoriske Museum
Københavns Universitet
ugwilken@snm.ku.dk
+45 4018 5992; +45 3177 2016