27. april 2015

Nu starter Danmarkshistoriens største naturtjek

Natur

Næste gang du skal i skoven, så har du ikke bare mulighed for at få en gang frisk luft og en god oplevelse. Du har også mulighed for at hjælpe forskerne med at finde ud af, hvordan det går med den danske natur.

I dag starter Det Store NaturTjek – bag titlen står et forskningsprojekt, Biodiversitet Nu, der har til formål at få danskerne til at hjælpe med at kortlægge den danske natur.

Det er Danmarks Naturfredningsforening og forskere fra Aarhus og Københavns Universiteter, der står bag det nye projekt. Fra Københavns Universitet bidrager postdoc Jonas Geldmann, lektor Anders Tøttrup samt professor og centerleder Carsten Rahbek fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima til udpegning af indikatorer og den videnskabelige behandling af data.

- Projektet har til formål at engagere alle danskere, og det har ikke været prøvet tidligere i Danmark. Derfor har vi udvalgt arter, som er nemme at kende, og som folk støder på for eksempel langs skovstien, på løberuten og i haven. Den indsamlede data vil på længere sigt give unik viden om udviklingen i dansk biodiversitet, så samspillet mellem de naturinteresserede danskerne og forskerne vil resultere i konkret viden til brug for kommunerne og NGOer, fortæller Anders Tøttrup.

- Vi har i dag et hul i vores viden om, hvordan naturens mangfoldighed – det man også kalder biodiversiteten – udvikler sig. Vi kan sige med sikkerhed, at rigtig mange arter af både dyr og planter i den danske natur er truede eller tæt på at uddø. Vi ved meget om enkelte arter, men vi mangler det lokale overblik, som vil være enormt vigtigt i forhold til at vide, hvordan vi fremover skal passe på naturen. Derfor har vi startet Det Store NaturTjek, fortæller Michael Leth Jess, Direktør i Danmarks Naturfredningsforening.

Fang en blomst eller et dyr på mobilen

Liden klokke er blandt de arter forskerne har udpeget til borgerregistrering i projektet Biodiversitet.nu

Det nye forskningsprojekt skal over seks år kortlægge tilstanden i den danske natur. Helt almindelige danskere skal hjælpe med at registrere de dyr, planter og levesteder i naturen, som forskerne har udpeget som indikatorer for naturens tilstand.

De data, som bliver indsamlet, kan forskerne bruge til at skabe et overblik over naturens tilstand overalt i Danmark. Og dét kan kommunerne bruge, når de skal leve op til de krav om biodiversitet, som Danmark har forpligtet sig til over for FN.

Det er let at registrere med den nye NaturTjek-app, og alle kan være med. Man bruger sin mobiltelefon til at registrere, hvis man ser en af de udvalgte arter – for eksempel hare, citronsommerfugl eller kantareller. Det kan også være et levested som store sten eller et dødt træ.

- Vi er afhængige af, at danskerne har lyst til at gå på skattejagt i naturen og hjælpe os med at lede efter de arter af dyr og planter, som forskerne har udvalgt til indikatorer for naturens tilstand. Derfor har vi forsøgt at gøre det let at registrere på sin mobiltelefon, og vi håber, at rigtig mange vil deltage i projektet, siger Michael Leth Jess.

Konkurrencer i naturen

For at projektet skal lykkes, er der brug for 150.000 registreringer om året.

Når man har lavet en registrering på sin telefon, bliver den tilgængelig på et kort. Man kan også dele sin registrering på Instagram og Facebook. Og hver måned trækkes der lod om præmier blandt deltagerne.

Læringsværktøj

Den nye app er nu tilgængelig på både Google Play og Apple Itunes. Ud over at kunne registrere, så er appen også et mini-læringsværktøj, der giver ny viden om de udvalgte arter og levesteder samt biodiversitet generelt.

På hjemmesiden biodiversitet.nu kan du blive klogere på projektet og læse om alle de arter og leversteder, du kan gå på jagt efter i naturen.

Kontakt

Anders Tøttrup
Mobil: +45 51 82 69 88
E-mail: aptottrup@snm.ku.dk

Emner