5. januar 2015

Vilde naturrum på Københavns Universitet

Campusliv

På Nørre Campus mellem fire store veje vil Københavns Universitet fra januar 2015 til slutningen af 2016 etablere fire små naturrum på alt 650 m2 med vilde planter, der afspejler danske naturtyper. Projektet ’Vilde naturrum i byen’ skal dels give københavnerne lyst til at opleve naturen uden for byen og dels give dem viden om naturen. Endelig vil naturrummene blive små lokale grønne oaser til lokal rekreativ anvendelse. Nordea-fonden støtter projektet med ca. 1,6 mio. kr.

Udstillingsvindue for Danmarks natur

Midt på Nørrebro vil københavnerne snart kunne lære mere om danske skove, enge, overdrev og strande, når Københavns Universitet etablerer fire små naturrum på alt 650 m2  som et udstillingsvindue for Danmarks natur. Området vil rumme grønne opholdsarealer og fungere som læringsplatform om dansk natur.

- Vi har valgt at udvikle formidlingen i samspil med helt nye udendørsrammer, der pirrer sanserne og nysgerrigheden med vilde urter og naturelementer som sand, strandsten og døde, smuldrende træstammer, der sjældent ses i byen. Visionen med projektet er at give lokale byboere og besøgende en nærværende oplevelse af nogle af Danmarks vilde, karakteristiske planter og naturtyper og inspirere til ture ud i udvalgte naturområder på Sjælland, hvor det er muligt at opleve særlig høj biodiversitet eller anden naturværdi, fortæller projektleder Elisabeth Wulffeld, der til dagligt arbejder i Center for Makroøkologi, Evolution og Klima.

Skitse

Snart vil Nørre Campus kunne slå dørene op for et sanseligt, grønt byrum, der skal vække københavnernes lyst til at tage ud i den danske natur. Illustration: GXN

Moderne naturformidling

Digital formidling er tænkt ind som en central del af projektet. Via mobiltelefoner og QR-koder skal de vilde naturrum i byen kædes sammen med egentlige naturområder på Sjælland. Som led i formidlingen bliver der produceret film om naturområder på Sjælland, som haven på Nørrebro har direkte reference til. Filmene udvikles forskellige versioner til gymnasier og folkeskoler, så materialet kan bruges i undervisningen på dette rette niveau.

En god anledning til oplysning

Der har gennem en årrække været stigende interesse for bynatur i form af byhaver, grønne tage og intelligente regnafledningssystemer. Den interesse vil Københavns Universitet udnytte til at gøre københavnerne klogere på Danmarks biodiversitet og vigtigheden af at værne om den.

- Med Vilde naturrum i byen vil vi ikke alene give københavnerne en god naturoplevelse. Vi tager skridtet videre og bruger beplantningen til at øge deres forståelse for biodiversitet og bredden af den danske natur. Vi skal nyde vores biodiversitet og passe godt på den, og derfor arbejder vi for, at befolkningen bliver klar over dens bredde, skønhed, og hvad de selv kan gøre for at beskytte den, forklarer projektleder Elisabeth Wulffeld.

Haverne vil derfor dels fungere som almindelige parker, dels som læringsmiljøer, hvor besøgende som bl.a. skoleklasser kan udnytte anlægget og formidlingen til at gå mere fagligt i dybden. Kombinationen af rekreation og læring om Danmarks natur midt i byen passer godt til Nordea-fondens ønske om at fremme gode liv.

- Det er interessant, hvordan projektet på en og samme tid dækker over tre formål, nemlig at etablere spændende grønne områder i byen, formidle kompliceret viden og inspirere til oplevelser og friluftsliv i den egentlige natur, siger Henrik Lehmann Andersen, som er direktør i Nordea-fonden.

Læs mere på Vild Campus' hjemmeside

Emner