15. maj 2014

Sjælden perleugle fra Tyskland yngler i Danmark

INDVANDRING

En ringmærket perleugle, som i denne tid yngler i en redekasse nær Herning, er udklækket i Nordtyskland. Det er første gang en ringmærket perleugle fra udlandet er fundet ynglende i Danmark. Det indikerer, at den nyetablerede jyske perleugle-bestand er indvandret fra Nordtyskland.

Den 11. maj tjekkede Statens Naturhistoriske Museums ringmærker Klaus Dichmann perleuglen i en skov nær Herning, hvor den varmede mindst seks ny-udklækkede unger. Til stor overraskelse bar uglen en tysk ring om benet. Kollegaer i Tyskland oplyser, at uglen blev ringmærket 13. juli 2012 i et kuld på tre i skovene nær Rendsburg i Slesvig-Holsten, lidt over 200 km syd for Herning.

Foto af perleugle

Foto: Carl Skovbjerg Johnsen

- Perleuglen er en relativ ny og sjælden ynglefugl i Danmark, som vi skal passe godt på. Vi har løbende fulgt med i, hvordan indvandringen og etableringen forløber i Danmark og har samtidig spekuleret på, hvor uglerne kom fra. Men nu ved vi, at i hvert fald nogle fugle fra den jyske bestand kommer fra Tyskland, siger Jesper Johannes Madsen fra Statens Naturhistoriske Museum.

Ringmærkningsprogram

I 2009 startede Statens Naturhistoriske Museum et ringmærkningsprogram med det formål at følge perleuglens indvandring, etablering og spredningen i Danmark.

I alt er 68 unger i 13 kuld er ringmærket, fordelt med 8 kuld på Bornholm og 5 kuld i Jylland. Rugende voksne fugle tjekkes også. To ringmærkede hunner er kontrolleret, begge var ringmærket som unger i samme skov, som de ynglede i.

Perleuglen er en lille ugle på blot 25 cm. Den yngler i nåle- og blandskov og er vidt udbredt i Norge, Sverige og østover, samt spredt udbredt i Centraleuropa. I Slesvig-Holsten fluktuerer bestanden mellem 0 og 15 par. I Danmark er perleuglen tilsyneladende under indvandring. Siden 2006 er perleuglen fundet ynglende hvert år og bestanden vurderes til 7-8 par, i alt i Midt-og Vestjylland og på Bornholm.

Oprindelsen af bestanden på Bornholm er fortsat ukendt.

Perleuglen er normalt en standfugl, dvs. en fugl der bliver i samme egn året rundt, men i visse år kan den optræde invasionsagtigt uden for yngleområderne om vinteren, inklusive i Danmark.