24. marts 2014

Danske kirkeugler truet af mangel på føde

De danske kirkeugler mangler føde i yngletiden, og det truer bestandens overlevelse. Forskere fra Aarhus og Københavns Universitet har undersøgt, hvilken type landskab uglerne foretrækker at søge føde i. Overraskende søger fuglene primært føde i haver og bebyggede områder. Afgræssede områder står lavt på listen, selvom denne type landskab er den vigtigste kilde til føde for kirkeugler i andre lande. Det tyder på, at de danske afgræssede arealer ikke har nok smådyr, som kan understøtte uglerne.

Fotograf: Stig Frode Olsen

- Vi havde en forventning fra udlandet om, at afgræssede områder ville være mest attraktive for kirkeugler at søge føde i, men uglerne foretrækker ofte haver og bebyggede områder, afhængig af vejrforholdene. Det er essentielt, at de afgræssede arealer udlægges og drives, så de har en rig bestand af smådyr, hvis vi vil bryde med den negative kurve for kirkeuglerne, forklarer Peter Sunde fra Institut for Bioscience, Aarhus Universitet, der har ledt studiet, som for nyligt er udgivet i det videnskabelige tidsskrift PLoS ONE.

Bestanden af kirkeugler er gået tilbage i Vest- og Centraleuropa siden midten af det 20. århundrede på grund af intensiveret landbrug. I 2005 blev antallet af danske kirkeugler vurderet til 100 ynglende par med et årligt fald på 5 % som følge af mangel på føde i yngelsæsonen fra maj til juli. I dag formodes dette tal at være faldet til under 50 par.

Kirkeuglers føde afhænger af vejret

Fotograf: Peter Sunde

Den danske studie af landets mindste ugle fandt sted i Himmerland fra 2005-2007 med 29 radiomærkede individer. Studiet afslørede også, at kirkeuglerne tilpasser deres fødesøgning alt efter vejrforholdene:

- Kirkeuglerne er fødegeneralister og æder alt fra regnorm og stankelbenslarver til mus og lærkeunger. Derfor giver det rigtig god mening, at de tilpasser deres søgning efter føde til vejr og årstid. I frostvejr jager de husmus ved bygninger, men når det blæser og temperaturen er lidt højere, finder de regnorme på markerne ved at gå rundt på jorden som solsorte. På trods af deres evne til at være fleksible, kan vi konstatere, at kirkeuglerne stadig kæmper med holde deres unger i live og finde tilstrækkelig føde, forklarer Kasper Thorup fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet.

Studiet, der er det første til at inddrage betydningen af vejr- og vindforhold på kirkeuglernes fødesøgning,  understreger behovet for sammensatte landskaber i nærheden af kirkeuglernes redesteder.

- Havde vi ikke taget højde for vejr- og vindforhold, hvilket ofte udelades i studier som disse, havde vi ikke været i stand til at afsløre, at de danske kirkeugler målrettet søger føde i og dermed er afhængige af en række landskaber, afrunder Peter Sunde.

Mere information

Sunde P, Thorup K, Jacobsen LB, Rahbek C (2014) Weather Conditions Drive Dynamic Habitat Selection in a Generalist Predator. PLoS ONE 9(2): e88221. doi:10.1371/journal.pone.0088221

Kontakt

Seniorforsker Peter Sunde, Institut for Bioscience, Aarhus Universitet,
Mail: psu@dmu.dk, mobil: 20630704

Lektor Kasper Thorup, Center for Makroøkologi, Evolution og Klima, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet
Mail: kthorup@snm.ku.dk, Mobil: 24942574