18. december 2014

Vagtskifte på Statens Naturhistoriske Museum

DIREKTØREN TAKKER AF

Museumsdirektør Morten Meldgaard fratræder med udgangen af året planmæssigt sin stilling som museumsdirektør på Statens Naturhistoriske Museum for at tiltræde en stilling som professor ved museet.

Morten Meldgaard

Morten Meldgaard. Foto: Jens Astrup.

Gennem de sidste otte år har museet under Morten Meldgaards ledelse undergået store forandringer. Både forskningen, formidlingen, undervisningen og samlingsarbejdet er blevet reorganiseret, og der er skaffet ressourcer til nye forskningscentre, store udstillingsinitiativer, renovering af Botanisk Have og satsninger på bl.a. gymnasieområdet. Som konsekvens er medarbejderstab og omsætning mere end fordoblet.

Et nyt nationalt museum

Sideløbende hermed har Morten Meldgaard og resten af museet arbejdet målrettet på at skabe rammerne for et nyt nationalt hovedmuseum for naturhistorien ved Botanisk Have i København. I 2012 vandt Lundgaard & Tranberg Arkitekter og arkitekt Claus Pryds arkitektkonkurrencen for det nye museumsbyggeri, der skal samle Botanisk Museum, Geologisk Museum og Zoologisk Museum under ét tag, og den 17. december 2014 faldt den endelige finansiering af det nye museumsbyggeri på plads. Fire danske fonde støtter tilsammen projektet med 550 mio. kr. Det nye museum vil i alt koste 950 mio. kr. og er planlagt til at åbne i 2020.

Et projektmenneske

Det er helt efter planen, at Morten Meldgaard nu fratræder stillingen som museumsdirektør.

- Projekter har deres naturlige cyklus, ligeså direktører. Jeg startede 1. februar 2007 på en femårig kontrakt, og den blev forlænget yderligere tre år med udløb 31. december 2014. Det kan synes naturligt for mig at søge igen, men jeg et projektmenneske, der gennem min karriere har haft en projektcyklus på omkring 5-7 år, og det er min overbevisning, at museet vil være vel tjent med nu at få ny kræfter i direktørstolen, som både kan forestå etableringen af museet og sikre dets drift. Dermed sikres den optimale sammenhæng mellem det nye museums indhold og rammer. Jeg vil fortsætte med nye projekter, og personligt glæder jeg mig til at træde ind i stillingen som professor i arktisk miljøhistorie her på museet, siger Morten Meldgaard.  

Morten Meldgaard har desuden sagt ja til at fungerer som den nye direktørs særlige rådgiver på museumsprojektet og som medlem af styregruppen for etableringen af det nye museum, så længe som det måtte ønskes.

Museets forskningschef professor Kurt Kjær konstitueres som direktør, mens stillingen slås op.

Reception

Der vil i anledningen af Morten Meldgaards fratrædelse blive afholdt en afskedsreception. Det sker fredag d. 19. december 2014 kl. 10-12 i Per Kirkeby Rotunden på Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7.