26. marts 2012

Dansk flora udkommer i 2. udgave

Den 26. marts udkommer 2. udgaven af bogen Dansk flora, der er et standardværk til identifikation af højere danske planter. Opdateringen byder blandt andet på nye ændrede og opdaterede nøgler, flere illustrationer og en række nytilkomne og invasive arter er nu medtaget. Værkets tre hovedforfattere er Signe Fredriksen, Finn N. Rasmussen og Ole Seberg fra Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet.

Dansk flora kan bruges til bestemmelse af alle karsporeplanter og frøplanter, der forekommer vildtvoksende i Danmark, og floraens nøgler og beskrivelser er udarbejdet helt fra grunden. Desuden bruges der i bogen et moderniseret og forenklet botanisk fagsprog.

- Anden udgaven er primært opdateret ud fra brugernes erfaringer fra første udgave, hvilket har ført til en række ændringer af nøglerne. Tillige er der kommet flere illustrationer, og en række nyetablerede og invasive arter er medtaget, siger Ole Seberg, professor og botaniker ved Statens Naturhistoriske Museum.

Mange slægter og bestemmelsestekniske detaljer er illustreret, ofte med farve-illustration af hele planter eller blomster.

I familie-, slægts- og artsbeskrivelserne er de karaktertræk, der er af betydning for bestemmelsen, endvidere fremhævet.

Bogen er udarbejdet af 21 erfarne specialister og undervisere i danske planter, og illustrationerne er næsten udelukkende lavet som aftegninger af levende materiale.