2. november 2012

Solsystemets fødselshistorie skrives om

solsystemet

Planeterne i vores Solsystem opstod fra en roterende skive af gas omkring Solen for 4567 millioner år siden. En tilsvarende proces ses i andre unge solsystemer i Mælkevejen, men indtil nu har det set ud til, at processen i vores eget Solsystem tog næsten dobbelt så lang tid. Nu viser ny forskning ledet af Center for Stjerne- og Planetdannelse på Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet, at det ikke er tilfældet. Så vores Solsystem er slet ikke så specielt, som tidligere antaget.

Ved at studere primitive meteoritter med forbedrede analysemetoder er det lykkedes forskerne at datere dannelsen af to meget forskellige typer af materialer, de såkaldte CAI’er og kondruler, i en og samme meteorit. Det ændrer kronologien og dermed forståelsen for Solsystemets udviklingshistorie. Studiet er netop publiceret i det videnskabelige tidsskrift Science.

NASAR-illustration: Sådan forestiller vi os, at Solsystemet så ud kort efter sin fødsel, hvor planeterne endnu ikke var dannet.

NASAR-illustration: Sådan forestiller vi os, at
Solsystemet så ud kort efter sin fødsel, hvor
planeterne endnu ikke var dannet.

4567 millioner år. Så langt skal vi tilbage for at opleve Solsystemets fødsel. Nu har forskere fra grundforskningscentret Center for Stjerne- og Planetdannelse kigget nærmere på de første tre millioner år af Solsystemets udvikling ved at studere primitive meteoritter, der består af en blanding af de ældste materialer, der er dannet i Solsystemet. Studiet bekræfter tidligere analyser, der viser, at CAI’erne blev dannet inden for en meget kort tidsperiode. Det nye er, at man har opdaget, at de såkaldte kondruler blev dannet løbende over de første tre millioner år af Solsystemets udvikling. Denne opdagelse står i kontrast til tidligere antagelser om, at kondruler først blev dannet ca. to millioner år senere.

Tegner nyt billede af Solsystemet

Billede af kondrol. Foto: Henning Haack

   Billede af kondrol. Foto: Henning Haack

- Ved på denne måde at datere dannelsen af de to meget forskellige typer materialer i en og samme meteorit er vi ikke blot i stand til at ændre kronologien for Solsystemets udviklingshistorie, vi tegner samtidig et helt nyt billede af vores Solsystems udvikling, som i virkeligheden er meget lig det billede, andre forskere har observeret i andre planetsystemer, siger lektor James Connelly fra grundforskningscentret Center for Stjerne- og Planetdannelse.

Vi er ikke så specielle

Med de nye resultater løser man et stort problem, som – selvom de færreste har hørt om det – vil flytte på forståelsen af vores Solsystem og måske også os selv.

- Helt overordnet viser vi her, at vi slet ikke er så specielle, som vi engang gik og troede. Vores Solsystem ligner i høj grad de andre planetsystemer, vi kan observere i vores galakse. På den måde er vores resultater med til at underbygge andre forskningsresultater, som viser, at der findes flere jordlingende planeter i universet end tidligere antaget, siger professor Martin Bizzarro, leder af grundforskningscentret.

Kontakt

Lektor James N. Connelly
Center for Stjerne- og Planetdannelse
Statens Naturhistoriske Museum
Københavns Universitet
Tlf.: 28 51 99 62
Mail: connelly@snm.ku.dk

Professor Martin Bizzarro
Center for Stjerne- og Planetdannelse
Statens Naturhistoriske Museum
Københavns Universitet
Tlf.: 28 51 99 82
Mail: bizzarro@snm.ku.dk