8. september 2011

Oplev ringmærkning af fugle

Søndag den 25. september afholdes den årlige ringmærkningsdag, hvor alle interesserede kan komme og opleve en fugl blive ringmærket. Arrangementet finder sted seks forskellige steder i landet og arrangeres af frivillige ringmærkere i samarbejde med Statens Naturhistoriske Museum i København.

 

Ringmærkning er fortsat den vigtigste kilde til viden om fuglenes trækruter. Hvert eneste genfund af en ringmærket fugl giver værdifuld viden om de enkelte arters trækruter, vinterkvarter, yngleområder og levealder. Den viden er særdeles vigtig for fugleforskningen og i arbejdet med forvaltningen af de danske fugle.

"Som forsker, der anvender ringmærkning til studiet af fuglenes trækruter, er man i den specielle situation, at man er meget afhængig af hjælp fra frivillige. Vi har således et godt samarbejde med frivillige ringmærkere rundt om i landet, som udfører næsten al ringmærkning. Desuden medvirker den almindelige befolkning, når en tilfældig person eksempelvis finder en død ringmærket fugl og efterfølgende sender ringen ind til os, så vi får værdifulde data om fuglens færden. Ringmærkningsdagen er derfor utrolig vigtig for os, fordi vi på denne dag kan bygge bro mellem forskerne og den naturinteresserede del af befolkningen", forklarer Jesper Johannes Madsen, biolog og forskningsassistent på Ringmærkningscentralen, der hører under Statens Naturhistoriske Museum.

På ringmærkningsdagen vil frivillige ringmærkere demonstrere, hvordan man fanger vildtlevende fugle, hvordan man bestemmer deres art, køn og alder, samt hvordan fuglene ringmærkes, måles og vejes, før de igen slippes fri.

I Danmark ringmærkes der hvert år mellem 90.000-100.000 fugle, mens det på europæisk plan er tæt på fire millioner fugle, hvoraf en pæn del trækker gennem Danmark. Der findes således tusindvis af ringmærkede fugle i Danmark, og derfor har den naturinteresserede, som er opmærksomme på muligheden for at finde en metalring på en død fugl, en rimelig chance for at finde en ring og dermed aktivt bidrage til udbygning af forskernes viden om fuglelivet i Danmark.Rapænder i parker - et eksempel

Gråænder i parker er ikke altid bare parkænder, som ikke gider at bevæge sig væk fra foderpladserne. Nogle af dem trækker temmelig langt. Et eksempel herpå er en gråand han fra Damhussøen i København, som blev ringmærket d. 5. december 2010. Godt fire måneder senere, d. 14. april 2011, bliver gråanden skudt sydøst for Moskva. Gråanden har således tilbagelagt en strækning på 1.675 km fra Damhussøen.

Anden blev i øvrigt testet for fugleinfluenza i forbindelse med EU's overvågningsprogram, som Zoologisk Museum deltager i. Resultatet på testen var negativt, dvs. ingen spor af fugleinfluenza.
 

Fakta om ringmærkning

Ringmærkningen af vildtlevende fugle i Danmark hører under "Lov om jagt og vildtforvaltning". Der er strikse regler og en nøje kontrol forbundet med mærkningen. Mærkning af fugle og andet vildt kan kun ske efter dispensation fra Skov- og Naturstyrelsen.

Derfor bliver fugle ringmærket:

  • For at tilvejebringe viden om fuglenes bevægelsesmønstre og stedtrofasthed.
  • For at kortlægge trækruter mellem yngleområder og overvintringsområder.
  • For at følge fuglenes ynglesucces eller mangel på samme.
  • For at skaffe viden om fugles valg af levested, størrelsen af deres territorier og sociale struktur.
  • For at følge variationen i de enkelte fuglearters udbredelsesområder.
  • For at beskrive fuglenes anatomi, fældningsmønstre og geografiske variation.
  • For at kunne forebygge at bestande kommer i krise og ender med at forsvinde.
  • For at skaffe viden om, hvor gamle fugle bliver, og hvad de dør af.
  • For at kunne formidle ny viden fra fuglenes verden.
  • Fordi ringmærkning er en billig og skånsom metode at skaffe oplysninger på til brug ved videnskabelige undersøgelser og forvaltning af fuglene i Danmark.Praktisk information om ringmærkningsdagen:


Arrangør:
Statens Naturhistoriske Museum i København i samarbejde med frivillige ringmærkere.

Dato: Søndag 25. september 2011

Tid og sted: Seks forskellige steder i landet. Se adresser og tidspunkter i
denne oversigt (klik).

Tilmeldingsfrist: Ingen

Pris: Gratis

Bemærk:
Arrangementerne aflyses, hvis det regner eller blæser kraftig, da det vil skade fuglene.

 


For supplerende information, kontakt:


Jesper Johannes Madsen
,
Biolog og forskningsassistent hos Ringmærkningscentralen,
Statens Naturhistoriske Museum i København.

Telefon:
35 32 10 97,
Mobil: 28 26 78 67,
E-mail: jjmadsen@zmuc.ku.dk

Eller:

Henning Ettrup,
Formand for Danmarks Ringmærkerforening

Tlf. mobil:
23 40 94 06,
E-mail: heettrup@post6.tele.dk