15. februar 2011

Sjældne falke besøger københavnske højhuse

Denne vinter har budt på usædvanligt besøg i København, hvor 5-6 individer af verdens hurtigste dyr, den sjældne vandrefalk, i øjeblikket gæster flere høje bygninger i hovedstaden. De er set på Radisson Blu hotellet på Islands Brygge, Valby gastårn og Carlsberg. Tre af fuglene er ringmærket, som har gjort det muligt at fastslå, at de kommer fra vidt forskellige steder: Helsingborg, Dalsland i Sverige og en fra Finland. Fuglene kan rimeligt let ses fra nærliggende veje. 

I januar og februar er 5-6 vandrefalke set opholde sig på højhuse og tårne i København. Et par holder til på Radisson Blu hotellet på Islands Brygge. De ses oftest på skiltene på den østvendte gavl og kan rimeligt let ses fra Artillerivej. Ved Valbyparken opholder sig en ung hun og en voksen han på det blå gastårn. Og på Vesterbro, på Carlsbergs administrationsbygning, har en vandrefalk holdt til siden 22. januar. Fuglen sidder ofte på det store Carlsberg-skilt på østgavlen og kan ses fra Ny Carlsberg Vej. Der er set omstrejfende vandrefalke flere andre steder over København, og der kan være tale om endnu et individ.

Ikke tidligere er vandrefalke set opholde sig på høje bygninger i København. Fæ-nomenet er dog kendt fra udlandet, bl.a. i Helsingborg, hvor de også yngler på høje bygninger. Vandrefalken yngler endnu ikke i Hovedstadsområdet.

Hvor kommer de fra?

Flere af vandrefalkene er ringmærkede. På den måde er det muligt bl.a. at følge fuglenes færden. Mindst tre af de vandrefalke, som opholder sig i København i øjeblikket, er ringmærket, og to er med sikkerhed ikke ringmærket. Det er lykkedes at aflæse koderne og noget af deres historie er følgende:

På Radisson hotellet sidder en umærket hun og en ringmærket han. Hannen er døbt Silas og er udklækket sammen med to søskende i sommeren 2009 på en silo i Helsingborg havn. Silas far, Råger, ved man er fra 2000 fra et kuld på Kullen og
Silas mor, Axa, er fra 2007 fra det sydvestlige Sverige. Redekassen på siloen i Hel-singborg havn er opsat i 2002 med installeret webkamera. Siden har et par van-drefalke ynglet i kassen og livet i kassen kan følges på tæt hold på www.kof.nu/falkarna.

På Valby gastårn er den voksne han ikke mærket, mens den unge fugl er ringmærket. Den er udklækket sidste sommer i en rede nær Pudasjärvi i det nordlige Finland, omkring 1.330 km fra Valbyparken.

Fuglen på Carlsberg-tårnet, hannen Ed, er fra et kuld på to unger udklækket i 2009 i Dalsland, mellem Göteborg og Oslo, omkring 350 km fra Carlsberg. Eds forældre er fra henholdsvis 2004 og 2005 og stammer fra samme område af Sverige.

Om vandrefalke i Danmark

Vandrefalk siges at være verdens hurtigste dyr. Den er en fantastisk luftakrobat og er i stand til at nå hastighed på op over 300 km i timen, når den fra stor højde styrtdykker efter bytte. I 70'erne og 80'erne var vandrefalk udryddet som yngle-fugl i Danmark og store dele af Europa formentligt pga. forgiftning med miljøgifte. Dengang og op gennem 90'erne var vandrefalken et sjældent syn i det danske landskab. I 2002 begyndte vandrefalken atter at yngle i Danmark og i 2010 fik tre par unger, henholdsvis på Stevns og Møns klint samt på Bornholm. Siden 2009 har Zoologisk Museum ringmærket danske unger i samarbejde med Dansk Ornitologisk Forening og Naturstyrelsen, og projektet indgår desuden i et internationalt samarbejde.

Læs mere om vandrefalk i Danmark på www.dofbasen.dk/ART.

Vandrefalk på hotel Radisson Blue, København. FOTO: Anders Hammergart. To vandrefalke på hotel Radisson Blue, København. FOTO: Anders Hammergart.


 

For yderligere oplysninger, kontakt:


Kjeld T. Pedersen
Ringmærkningscentralen,
Zoologisk Museum, Statens Naturhistoriske Museum
Københavns Universitet
Universitetsparken 15
2100 København Ø.

Tlf. direkte: 35 32 10 33
Mobil: 51 29 54 76
Zoologisk Museum: 35 32 22 22