5. marts 2010

Slædepatruljen SIRIUS på fossiljagt for SNM

Et slædehold fra Sirius Patruljen vil, som en del af opgaverne på deres lange forårs slæderejse i marts og april måned, lede efter fossiler på deres rejse gennem Nyeboe Land i det vestlige Nordgrønland.

Området er normalt svært tilgængeligt for forskere, da Nyeboe Land ligger langt væk fra både den amerikanske base i Thule og Flyvevåbnets base, Station Nord. Til trods for at området er geologisk meget spændende,  er det derfor sparsomt hvad der tidligere er indsamlet  af fossiler fra området.

I det nordligste Grønland findes en af klodens største kalkforekomster fra de geologiske perioder Ordovicium og Silur. Disse perioder er meget vigtige for forståelsen af livets tidlige udvikling, især da der sidst i Ordovicium indtraf en såkaldt masseuddøenshændelse, hvor op i mod 85% af alle arter uddøde. Såfremt det lykkes for Sirius Patruljen at hjemtage nye fossiler til museet, vil de være meget vigtige idet de kan hjælpe med at kaste lys over hvorledes det lykkedes de tidlige Silure dyrefaunaer at genetablere sig efter katastrofen.

Initiativtager til samarbejdet med Grønlands Kommando og Slædepatruljen SIRIUS, er Christian Mac Ørum Rasmussen, der er ansat som Postdoc ved SNM.