23. oktober 2009

Ny Slughalsfisk fra Grønland

ny fiskeart


Den brasilianske ph.d. studerende Marcelo Melo har ved at studere fisk fra bl.a. SNM's omfattende grønlandske fiskesamling, fundet en ny art af slughalsfisk. Slughalsfisk er relativt almindelige i dybhavet omkring Grønland, hvor de optræder som bifangst i hellefiske- og rejefiskeriet. Det er nogle arrige små fisk, med store tænder, der let kan prikke hul på en tommeltot. De har ingen svømmeblære og er derfor forbavsende levende, selv efter at være blevet hevet på fra 1000 m's dybde. De bliver kun op til ca. 25 cm, men kan sluge bytte op til samme længde eller større, idet maven kan udvides helt enormt.

Der har længe været uenighed om, hvilken art af slughalsfisk der fanges ved Grønland, men ved omfattende studier at slughalsfisk fra hele verden, har vor brasilianske kollega fastslået, at der er tale om en hidtil ubeskrevet art, som altså blot har været kaldt noget forkert i årevis. Dette studie er et godt eksempel på, hvor værdifulde SNM's samlinger er for forskere fra hele verden. Kurator for fiskesamlingen Peter Rask Møller glæder sig over den nye art og er ikke det mindste misundelig over, at det ikke var ham selv der løste gåden omkring de grønlandske slughalsfisk. "Det er dejligt, når der er nogen, der tager sig tid til at studere en gruppe fisk ordentligt - denne her har drillet os i mange år på de grønlandske fartøjer". "Det er altid rart at se, at arbejdet med at indsamle fisk og andre organismer fra verdenshavene kommer til gavn for forskningen". Vi låner jo selv fisk fra alverdens naturhistoriske museer til vores egen forskning - det er simpelthen én stor globaliseret låne-/byttecentral vi indgår i. Kun på denne måde kan man skaffe tilstrækkeligt med individer af sjældne arter, der ofte lever på steder, man ikke bare lige tager hen til igen og igen.

Beskrivelsen af slughalsfisken fra Grønland blev publiceret i tidsskriftet Copeia, 2009: 583-608. Den ny fisk fik navnet Chiasmodon harteli (Hartels slughalsfisk); opkaldt efter den amerikanske fiskeforsker Karsten Hartel fra Harvard University, som i øvrigt nedstammer fra danske immigranter.