6. oktober 2008

Vi skal redde støren

SNM støtter international kampagne, der skal redde den europæiske stør fra udryddelse.

 

Vi skal redde støren

Den europæiske stør Acipenser sturio, er akut truet af total udryddelse. Gennem de sidste par hundrede år er dens levesteder blevet forurenet og ødelagt, og den er blevet voldsomt overfisket. Denne kæmpe fisk som kan veje op til 300 kg og blive 3.5 m lang, tilbringer det meste af sit liv i havet, men den skal ligesom laksen op i flodernes ferske vand for at gyde. De triste realiteter er blot, at der næsten ingen vilde stør er tilbage i Europa, og at det nu er 10 år siden, at en stør gik op i den sidste kendte yngleflod Gironde i Frankrig. Det sidste håb for denne størart er, at et stort opdrætsprogram vil give resultater. I maj-juni i år havde forskere fra CEMAGREF-instituttet i Frankrig held med at klække 100 000 størlarver vha. kunstig befrugtning. Disse bliver nu sat ud i mundingen af Gironde-floden med det håb, at nogle af dem overlever og vokser sig store og gydemodne i havet, for dernæst at vende tilbage til de naturlige gydepladser i Gironde-floden.

Men for at dette skal kunne lade sig gøre, er det vigtigt, at de ikke bliver fanget af fiskere i mellemtiden - og at fiskerne ved, at de skal genudsætte stør, hvis de fanger dem. Den europæiske stør er totalfredet og må ikke landes eller handles. For at bevidstgøre fiskerne om dette, lancerer det franske institut og en række støtteorganisationer - herunder SNM - en omfattende informationskampagne om vigtigheden af, at man genudsætter stør.

Du kan rekvirere en folder eller plakat om kampagnen ved henvendelse til pdrmoller@snm.ku.dk

Alle oplysninger om fangster eller observationer af stør bedes ligeledes sendt til SNM's fiskesektion:

Peter Rask Møller

Zoologisk Museum
Statens Naturhistoriske Museum
Københavns Universitet
Universitetsparken 15, DK 2100 København Ø
Tel: 35 32 10 70
E-Mail: pdrmoller@snm.ku.dk