18. januar 2008

Nu har du chancen for at se!

botanisk have orkide darwin

Darwins orkide blomstrer netop nu i Botanisk Haves orkidéhus hvor den kan ses lørdag, søndag og onsdag 14-15.

I midten af 1800-tallet fandt man på Madagaskar en ny orkidéart. Den havde store, hvide blomster, der om natten udsendte en kraftig, sød duft. Det helt specielle var blomstens honningspore. Fra toppen af blomsten til bunden, hvor nektaren fandtes, målte den 45 cm! Planten blev derfor navngivet Angraecum sesquipedale, idet artsnavnet sesquipedale betyder 'den halvanden fod lange'.

Charles Darwin (1809-82), der beskæftigede sig med blomsters bestøvning, skrev i 1862: "Det er min overbevisning, at der lever en uhyre stor natsværmer med en underfuld lang snabel, der må kunne udstrækkes til en længde mellem 10-12 tommer! Flere insektforskere har latterliggjort mig for denne overbevisning."

Ingen havde nogensinde set et sådant fabeldyr, men Darwin blev ved sit, og latteren rungede.

I 1903 blev en natsværmer med en meget lang sugesnabel fundet i netop den egn, hvor orkidéen voksede. Darwin havde ret, og natsværmeren fik artsnavnet praedicta, der betyder 'den forudsagte'.

Dette er et kendt eksempel på det fænomen, at dyr og planter i løbet af deres lange udvikling tilpasser sig hinanden. I takt med at orkidéen udviklede en stadig længere spore, udviklede natsværmeren sin lange snabel.