9. januar 2008

Stor Darwin-udstilling på Statens Naturhistoriske Museum

Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet har sammen med Institut for Filosofi og Idéhistorie på Aarhus Universitet fået 4,35 millioner kroner fra Villum Kann Rasmussen Fonden til en stor permanent udstilling om videnskabsmanden Charles Darwin, som næste år bliver fejret i forbindelse med 200-året for hans fødsel.

Hermed får Danmark sin første og eneste samlede fremstilling af evolutionshistorien på et sted, hvor publikum på en spændende og pædagogisk måde får mulighed for at erhverve sig en viden om livets udvikling fra dets spæde begyndelse til i dag. Og det er der i høj grad brug for, mener Hanne Strager, formidlingschef for Statens Naturhistoriske Museum på Københavns Universitet.

- Darwins teorier er kommet under kraftig beskydning fra fundamentalistisk religiøse kredse i bl.a. USA. De bestrider hans udviklingsteorier og hele det fundament af ellers så uigendrivelige forskningsresultater, som den moderne evolutionslære nu hviler på. Ifølge deres opfattelse har Gud "designet" og skabt verden med alle dens arter for mindre end 10.000 år siden. Og i lighed med andre arter var mennesket ifølge disse kredses opfattelse færdigudviklet fra begyndelsen og altså ikke resultatet af en næsten ubegribelig lang evolutionsproces. Det store spørgsmål er, hvor meget disse tanker om "intelligent design" og "kreationisme", som disse strømninger kaldes, vil vinde indpas i Europa og andre steder. Men der er ingen tvivl om, at Darwin-året næste år vil sætte fokus på diskussionen. Derfor er vi glade for Villum Kann Rasmussen Fondens økonomiske støtte til udstillingen. Den vil bidrage til, at befolkningen får mulighed for at sætte sig ind i de solide videnskabelige argumenter for evolutionsteorien og dermed få underbygget den skepsis, som jeg tror, befolkningen grundlæggende er udstyret med over for fundamentalistisk religiøse forklaringer, siger Hanne Strager.

Udstillingen åbner i februar 2009.

Yderligere oplysninger: Formidlingschef Hanne Strager, telefon 35 32 10 62 eller mobil 28 75 10 62.