Mineraler - calcit

Mineralsalen

Permanent udstilling

Udstillingen omfatter to store sale og to mindre rum, i alt mere end 300 m2. Størsteparten af de to sale optages af den systematiske udstilling, hvor mineralerne præsenteres i en krystalkemisk rækkefølge begyndende med grundstoffer som guld og sølv og sluttende med silikater som feldspat og zeolitter.

Hertil kommer tematiske udstillinger om berømte grønlandske forekomster, zeolitter og calcit fra Island og Færøerne, sølv fra Kongsberg, baltisk rav og en mindre montre om ædle stene. 

Kvinde i Mineralsalen på Statens Naturhistoriske Museum

Besøgsadresse

Statens Naturhistoriske Museum
Øster Voldgade 5-7
1350 København K
Tlf: 22 82 76 79