Mineraler - calcit

Mineralsalen

Permanent udstilling

Udstillingen omfatter to store sale og to mindre rum, i alt mere end 300 m2. Størsteparten af de to sale optages af den systematiske udstilling, hvor mineralerne præsenteres i en krystalkemisk rækkefølge begyndende med grundstoffer som guld og sølv og sluttende med silikater som fx feldspat og zeolitter.

Hertil kommer tematiske udstillinger om berømte grønlandske forekomster, zeolitter og calcit fra Island og Færøerne, sølv fra Kongsberg, baltisk rav og en mindre montre om ædle stene. I tilknytning til Mineralsal II findes en mindre udstilling om krystaller og deres egenskaber.

Krystallografi 

Udstillingen om krystallografi fortæller om mineralernes indre opbygning og forklarer, hvordan denne opbygning har betydning for mineralernes ydre egenskaber som krystalformer, hårdhed, farve, glans osv.

Krystal - mineralsalen - BerylDer fortælles om de symmetriske forhold, som hersker mellem atomerne i krystallens indre og hvorledes denne symmetri går igen i de ydre krystalformer. Der fortælles også om mineralers hårdhed, for eksempel om den bløde grafit og den hårde diamant, to mineraler som består af det samme grundstof, kulstof, men som dog er vidt forskellige både med hensyn til hårdhed, glans og gennemsigtighed. 

Besøgsadresse

Statens Naturhistoriske Museum
Øster Voldgade 5-7
1350 København K
Tlf: 22 82 76 79

Åbningstider og entré