Richard Winther (1926-2007)

Skitse af måge samt fugleskeletter

Billedkunstneren Richard Winther arbejdede og eksperimenterede med en lang række materialer og udtryksformer af både figurativ og abstrakt karakter. I sin sene karriere blev han særligt optaget af dyrenes anatomi, som han studerede med nærmest videnskabelig præcision – hvilket blandt andet ses i den lille note i det øverste højre hjørne af mågeskitsen, som indgår i udstillingen Det dyrebare.


Foto: Skitse af Richard Winther

”Richard Winther malede både abstrakte og figurative malerier, men mange af de figurative malerier har en abstrakt underliggende struktur, som giver billederne styrke, uden at man umiddelbart lægger mærke til den. For Richard var det både vigtigt at forstå den struktur og at forstå figurernes tredimensionale anatomi. Da han sidst i 1980'erne satte sig grundigt ind i anatomien, sagde han, at det var noget, som han skulle have gjort 40 år tidligere, samtidig med at han satte sig grundigt ind i det abstrakte.

Ligesom billederne, har hvirveldyrene en vigtig indre struktur (skelettet), som er med til at give dem styrke uden dog umiddelbart at synes på overfladen, og for Richard var det vigtigt at afdække og forstå denne indre stuktur, hvilket førte til, at han skeletterede en række forskellige dyr. ”


Tobias Winther (Richard Winthers søn)