Pernille Kløvedal Helweg (f. 1953)

TRIPTYKON af finhvalen fra Vejle

Billedkunstneren Pernille Kløvedal Helwegs virke strækker sig fra grafik over fotografi til installation og maleri. I sit arbejde med såkaldt ’feltgrafik’ har hun blandt andet skabt en serie tryk med finhvalen, der strandede i Vejle i 2010 – deriblandt TRIPTYKON sort, rød og pink.


Tryk med finhvalen, der strandede i Vejle i 2010. Af Pernille Kløvedal Helweg.

”I mere end 30.000 år, lige siden hulemalerierne, har mennesker med kærlighed, frygt eller beundring skildret dyrene i deres omverden. Det særlige ved Pernille Kløvedal Helwegs skildringer er, at de ikke er direkte afbildninger af dyr. De er derimod lavet ved hjælp af dyret selv – og med dyret som det levende redskab, hvormed kunstneren fastholder en organisk form i sit materiale. (...)

Kunstneren selv kalder sin metode for feltgrafik, fordi det første stadie i kunstværkets opståen finder sted i felten. Vi kunne også kalde metoden for nyrealisme. For det er her, i naturen, at det første direkte grafiske aftryk på pladen finder sted. ’Hvaltegn/feltgrafik’ er ikke billedet af en hval, men et billede, lavet med en hval. Hvor andre fremstillinger kan fastholde et dyrs form eller omrids, ønsker Pernille Kløvedal Helweg i stedet at fastholde dets krop, dets bevægelse og de aftryk, som denne bevægelse har efterladt. Kunstneren og hendes motiv er blevet partnere i værkets fødsel.”


Peter Michael Hornung, kunstkritiker