Per Bak Jensen (f. 1949)

Udstoppede dyr

Per Bak Jensen er en af Danmarks mest fremtrædende kunstfotografer og er især kendt for sine billeder taget med storformatkamera af industriområder og naturscenarier. Som ung fotograferede Per Bak Jensen fotoserien Udstoppede dyr i Zoologisk Museums samlinger.


Foto: Myresluger (1982) af Per Bak Jensen

”Alle steder har deres egen karakter afhængig af deres lokalitet, men nogle steder kan have sært beslægtede egenskaber. F.eks. kan et område i et industrikvarter af og til fremkalde de samme følelsesmæssige oplevelser som helt andre lokaliteter, eksempelvis Zoologisk Museums magasiner.

Selvom stedet i industriområdet måske passeres af mange mennesker hver dag, og Zoologisk Museums magasiner kan ligge ensomt hen i lang tid, kan de begge have en fælles tone i deres udstråling, når de tavst taler til os forbipasserende.

Jeg tror, at ethvert sted er bærer af en hemmelighed, en gåde, og hvis man bliver på stedet længe nok, kan man føle stedets gåde. Jeg prøver i mine billeder at fastholde steders gåder. Mine billeder skal ikke stille spørgsmål eller give svar, de skal danne indgang til steders hemmeligheder.

Den metode, som jeg altid har benyttet mig af – bevidst eller ubevidst – har skullet føre frem til, at billedet viser både stedets væsen og det sind, som reflekterede på stedets meddelelse. Hvis man vil opsøge steder for at møde deres væsen, kan man ikke ankomme på en hvilken som helst måde. Derfor er ens metode af stor vigtighed. Det afgørende er at møde stedets væsen på en sådan måde, at der kan opstå mulighed for et sammenfald imellem ens eget sind og den tone, som er en del af stedets væsen.

Når dette sammenfald opnås, føler man en slags forhøjet bevidsthedstilstand og en meget stærk tilstedeværelse. Det er, som om man først nu rigtigt kommer til stede i sit liv. Denne tilstand er for mig den højeste kvalitet, og den er udtryk for det, livet er værd.

I det gode billede er stedets væsen til stede – udtrykt som den tone, ens eget sind og stedets væsen har til fælles. Det er dette forhold, der udgør billedets kvalitet.

Det, der får mig til at blive ved med at lave billeder, er tanken om, at der er steder derude, som venter på mig. Jeg har stadig uforløste aftaler med ukendte steder.”


Per Bak Jensen, august 2014