Olga Wagner (1873-1963)

P.W. Lund og indianeren

Den danske billedhugger Olga Wagner (1873-1963) udførte i 1936 en skitse til et monument over naturforskeren P.W. Lund, der især blev kendt for sine revolutionerende udgravninger i Lagoa Santas huler i Brasilien.

Olga Wagner havde oprindeligt tænkt, at statuen skulle støbes i bronze og opstilles på Zoologisk Museum, men trods en langvarig og ihærdig indsats fra såvel Wagner som fra museets daværende inspektør Magnus Degerbøl, lykkedes det ikke at skaffe finansiering til projektet. Gipsmodellen blev i 1949 erhvervet af museet, og herefter levede den en omflakkende tilværelse på museets gange for til sidst at blive forvist til en afsides krog af kælderen.

Gipsmodellen er nu fundet frem fra gemmerne og kan ses i udstillingen Det dyrebare på Zoologisk Museum.


"Kære Dr. Degerbøl!

Det vil sikkert interessere Dem at høre, at der nu igen er kommet liv i den Tanke, at rejse Mindesmærket for P. W. Lund. Det skyldes vel nærmest Johs. V. Jensens Initiativ og da Kunstakademiet er gaaet ind for den kunstneriske side af Arbejdet og givet det sin Tilslutning, er der maaske Udsigt til, at det kan lykkes denne Gang."


Citat: Olga Wagner til Magnus Degerbøl, 6/6, 1948