Morten Barker (f. 1972)

Kaskelotten

Kunstfotografen Morten Barker beskæftiger sig primært med landskabsfotografi. Kaskelotten er en del af serien Kyhns Tabte Land. Et landskabsprojekt, der skildrer Danmark 150 år efter, at den danske landskabsmaler Vilhelm Kyhn drog rundt i landet med pensel og lærred.


Foto: Kaskelot strandet ved Henne Strand i 2014. Fotograf: Morten Barker.

”Jeg ankom på Henne Strand kl. 9 om morgenen to dage efter kaskelotternes stranding og fandt, at jeg var den eneste på stedet. Vesterhavet, kysten og hvalerne var dækket af en tæt tåge, som langsomt aftog, alt imens skikkelser begyndte at dukke frem. Langsomt voksede mængden af mennesker, som kom og gik med hver deres oplevelse af kaskelottens rådne og afpillede kadaver.

Jeg havde placeret mig på en klit med udsigt ud over hvalen, og de næste tre timer oplevede jeg tågen og lysets kamp og registrerede de personer, som kom, deres handlinger, deres udtryk og deres forsvinden.

Samlende for min fascination af det danske landskaber en interesse for at undersøge, hvordan landskabet er påvirket og formet af vores interaktion med det. Selvom det står storslået, øde og uberørt hen i vores bevidsthed, er det afhængig af vores evne til at sætte ord på det igennem fortolkning og oplevelsen af det.

Mine projekter handler om, hvordan vi sætter vores fysiske spor i landskabet. Hvordan naturen bliver belejret og transformeret, og hvordan naturen konstant formår at vokse hen over og udviske vores spor. Tre uger efter hvalstrandingen genbesøgte jeg stedet, og nu var gummigedens tunge hjulspor og hvalkadaverets store ildelugtende krop fjernet eller visket bort, og kun fotografiet var tilbage som vidnesbyrd om begivenheden.”


Morten Barker