John Olsen (f. 1938)

Vidundrekamre I og II

Naturen og forholdet mellem menneske og natur er omdrejningspunktet i John Olsens arbejde, der omfatter fotografi, grafik, akvarel, installationer og meget mere. I et samarbejde med Statens Naturhistoriske Museum har John Olsen skabt en installation bestående af elementer fra museets fuglesamling samt kunstnerens egne samlinger og værker. Installationen er skabt specifikt til udstillingen Det dyrebare.


Foto: John Olsen. Fotograf: Birgitte Rubæk.

Foto: John Olsen. Fotograf: Birgitte Rubæk.

”Det har altid være menneskets udgangspunkt at iagttage. En god iagttager kan gøre erfaringer gennem øjet. Det man tegner, husker man. Og synssansen har altid som i al billedkunst været igangsættende. Øjet er kærligt sansende – at se og erkende gennem det sete er at elske med øjnene.

Kernen i min kunst er naturen – naturens gang og det skæbnefællesskab, som mennesket har med naturen. Jeg forsøger at forene den kraft, jeg iagttager i naturen, med skaberkraften. Kunsten er desuden præget af lidenskabelig og eksistentiel inderlighed. Og livsbekræftende frodighed blander sig med erkendelsen af sammenhængen mellem vækst og forfald, og dermed altings begyndelse og ende.”


John Olsen