Evolution - Permanent udstilling - skjolddyr

Evolution

Udstillingen er åben frem til 23. oktober 2022.

Permanent udstilling

Zoologisk Museums store permanente udstilling Evolution, der fejrer 200-året for Charles Darwins fødsel - og 150-året for hans banebrydende værk om evolution, populært kaldet Arternes oprindelse.

Vi kan byde velkommen til en overdådig udstilling, der bringer dig ud på en spændende rejse i Darwins fodspor, og vi har sat alle sejl til for at give dig en god oplevelse.

Kom og føl dig som rejsende videnskabsmand

Luk øjnene og forestil dig at du står i et vuggende skib. Du er på et togt, som er sat til at vare to år, men som kommer til at tage fem! Det er dit livs begivenhed, men desværre bliver du søsyg, hver gang skibet befinder sig i åben sø. Oven i købet er kahytten alt for lav til at du kan stå oprejst! Sådan var det for Darwin på hans dannelsesrejse. Måske netop derfor foretog han ikke nogle nævneværdige rejser efter sin hjemkomst med Beagle. Har du lyst til at komme en tur indenfor i kahytten? Eller vil du hellere se nærmere på nogle af de opdagelser Darwin gjorde på land?

Darwins verden

Udstillingen sætter spot på de tanker i tiden der prægede Darwin, på de iagttagelser han som ung videnskabsmand gjorde på en flere år lang rejse, og på de observationer som lagde grunden til hans evolutionsteori. En teori hele biologien i dag bygger på som den naturligste ting af verden, men som på Darwins tid var rystende og revolutionerende.

billede af Charles Darwin
Charles Darwin 

Mange mennesker tror, at naturvidenskaben arbejde ved at lægge trin på trin af tør viden oven på hinanden i en evigt fremadskriden proces. Det er da også rigtig, at naturvidenskaben bygger på fakta - observationer og data. Men Darwin er et lysende eksempel på, at også i naturvidenskaben udspringer de store ideer og opdagelser af kreativitet og inspiration.

I første omgang anede videnskabsmanden bare et nyt mønster i hele den store mængde af fakta, tanker og viden, som han var stødt på, både fra eget og andres arbejde. Først derefter fulgte de mange års arbejde med at udvikle og underbygge hypotesen.

Livets træ

Selvfølgelig vil man i udstillingen også møde Livets Træ. På en berømt side i sin notesbog fra 1837 udtænker Darwin naturhistoriens udgave af Livets Træ. 

billede af Livets træ

Siden indledes med ordene: “I think” og derefter følger hans første kendte skitse af en træstruktur, der viser hvordan nye arter “forgrener” sig ud fra eksisterende arter, som igen kan føres tilbage til ét fælles ophav. Stamtræer optræder i dag i utallige videnskabelige artikler, fra studier af elefantens evolution til sammenligninger af stammer af HIV-virus og er et eksempel på i hvor høj grad Darwin grundlæggende havde ret.

Uddøde arter

Uddøde arter var af afgørende betydning for at Darwin kunne nå frem til sine ideer om livets udvikling. I Sydamerika fandt han bl.a. skeletter af uddøde dyr, som f.eks. kæmpedovendyret og kæmpeskjolddyret, som vises i udstillingen. Han måtte altså konkludere, at der i fortiden levede arter, som ikke længere findes. Han bemærkede desuden ligheden med de nulevende bæltedyr og skjolddyr.

billede af Fossil af Kæmpeskjolddyr
Skelet af kæmpeskjolddyr

Vi ønsker dig en rigtig god rejse.

Besøgsadresse

Statens Naturhistoriske Museum
Zoologisk Museum
Universitetsparken 15
2100 København Ø
Tlf: 22 83 63 55

Åbningstider og entré

Se udstillingen blive til...

For skoler og gymnasier

Tag klassen med på Zoologisk Museum og bliv klogere på evolution, dyreliv og naturhistoriske metoder. 

Læs mere her... 

Støttet af:


I samarbejde med:


Logo Villum Kann Rasmussen Fonden

Logo Aarhus Universitet

Institut for Filosofi og Idéhistorie