25. april 2022

Kom helt tæt på ringmærkning af fugle

Ringmærkning

Søndag den 1 maj afholdes ringmærkningsdag på fire fuglestationer rundt om i landet, hvor alle interesserede kan komme og opleve en fugl blive ringmærket. Arrangementet arrangeres af frivillige ringmærkere i samarbejde med Statens Naturhistoriske Museum i København og flere fuglestationer.  

Ringmærkning af Rødhals. Foto: Emil Sig Andersen

Ringmærkning er fortsat den vigtigste kilde til viden om fuglenes trækruter. Hvert eneste genfund af en ringmærket fugl giver værdifuld viden om de enkelte arters trækruter, vinterkvarter, yngleområder og levealder. Den viden er særdeles vigtig for fugleforskningen og i arbejdet med forvaltningen af de danske fugle.

 ”Som forsker, der anvender ringmærkning til studiet af fuglenes trækruter, er man i den specielle situation, at man er meget afhængig af hjælp fra frivillige. Vi har således et godt samarbejde med frivillige ringmærkere rundt om i landet, som udfører næsten al ringmærkning. Desuden medvirker den almindelige befolkning, når en tilfældig person eksempelvis finder en død ringmærket fugl og efterfølgende sender ringen ind til os, så vi får værdifulde data om fuglens færden. Ringmærkningsdagen er derfor vigtig for os, fordi vi på denne dag kan bygge bro mellem forskningen og den naturinteresserede del af befolkningen”, forklarer Jesper Johannes Madsen, biolog og forskningsassistent på Ringmærkningen, der hører under Statens Naturhistoriske Museum. 

 På ringmærkningsdagen vil frivillige ringmærkere demonstrere, hvordan man fanger vildtlevende fugle, hvordan man bestemmer deres art, køn og alder, samt hvordan fuglene ringmærkes, måles og vejes, før de igen slippes fri.

I Danmark ringmærkes der hvert år mellem 90.000-100.000 fugle, mens det på europæisk plan er tæt på fire millioner fugle, hvoraf en pæn del trækker gennem Danmark. Der findes således tusindvis af ringmærkede fugle i Danmark, og derfor har den naturinteresserede, som er opmærksomme på muligheden for at finde en metalring på en død fugl, en rimelig chance for at finde en ring og dermed aktivt bidrage til udbygning af forskernes viden om fuglelivet i Danmark.

Aktiviteter: Kl. 09:00 - 12:00. Vi viser, hvordan småfuglene indfanges, køns -, alders - og artsbestemmes. Vi ser fuglene helt tæt på, og der fortælles om det at ringmærke fugle, og hvilken viden mærkningen kan bringe.

Skagen Fuglestation: ’Kabeltromlen’ ved Nordstrandsvej, Grenen, 9990 Skagen, https://www.skagenfuglestation.dk/

Mødested og parkering: Fra Grenens parkeringsplads (betaling) på Åkandevej, går man mod nord ud ad grusvejen/traktorsporet (Nordstrandsvej), efter 500 meter viser et skilt ind til højre ad en lille stien til ’Kabeltromlen’. 

Blåvand Fuglestation: Fyrvej 81, 6857 Blåvand, https://www.xn--blvandfuglestation-5tb.dk/

Mødested og parkering: Udgangspunktet er gårdspladsen til fuglestationen. Der er masser af parkeringsmuligheder ved fuglestationen.

Keldsnor Fuglestation: Gulstavvej 45-37, 5935 Bagenkop

Mødested og parkering: Udgangspunktet er parkeringspladsen ved Gulstav Mose (Gulstavvej 45-37).

Gedser Fuglestation: Gedser Fyrvej 4, 4874 Gedser, https://www.gedserfuglestation.dk/

Mødested og parkering: Gedser Fuglestationen. Kør gennem Gedser by, forbi fyret til den store P-plads ved stranden. Gå gennem fårefolden til det stråtækte hus. 

Pris: Gratis

Kontakt for yderligere information:

Skagen Fuglestation: Stationsleder Simon S. Christiansen, 40 21 73 14, ssc@dof.dk

Blåvand Fuglestation: Stationsleder Bent Jakobsen, 24 21 52 30, bentjakobsen6@gmail.com

Keldsnor Fuglestation: Stationsleder Hans Rytter, 23 34 86 36, hans.rytter@gmail.com

Gedser Fuglestation: Stationsleder Hans Lind, 61 67 18 43, hans.lind4874@gmail.com

Statens Naturhistoriske Museum: Jesper Johannes Madsen, 28 26 78 67, jjmadsen@snm.ku.dk