13. januar 2022

Nyt studie kortlægger hvordan nye fuglearter dannes på Ny Guinea

Ny forskning

Et nyt studie fra Statens Naturhistoriske Museum ændrer forskernes forståelse af hvordan nye arter opstår, og hvordan vi bedst bevarer sjældne og truede arter fremover.

Forskerne har undersøgt fuglepopulationer langs flere højdegradienter fra lavland til bjergtoppe på verdens største tropiske ø Ny Guinea. Ved at sekventere hele genomer for et antal fuglearter, er det blevet muligt at forstå, hvordan fuglenes bestandsstørrelser og udbredelser har ændret sig over millioner af år, og hvordan nye arter dannes. Læs mere om arbejdet i artiklen i Nature Communications.

Studiet viser, at populationer af samme fugleart, der lever højt oppe i to forskellige bjergområder, er mere forskellige fra hinanden end populationer af samme fugleart, der lever i to forskellige lavlandsområder. Men noget overaskende kan bjergarterne stadig sprede sig mellem bjergområderne, så der foregår en lille, men regelmæssig udveksling af arvemateriale mellem fuglepopulationer i forskellige bjergområder.

I denne del af verden udgør bjergtoppe ofte evolutionære blindgyder, hvor fuglearterne overvejende opstår i lavlandet og over millioner af år flytter op i bjergene for til sidst at uddø.

Det nye studie viser dog, at bjerge ikke er absolutte blindgyder, for bjergarterne kan faktisk sprede sig videre til andre bjergområder. Studiet ændrer derfor forskernes forståelse af, hvordan nye arter opstår, og det har betydning for, hvordan vi bedst bevarer sjældne og truede arter fremover.

Fakta
Biogeografi beskæftiger sig med arters udbredelse i tid og sted og søger derved at besvare hvorfor udbredelsen og fordelingen af arter på Jorden er, som den er. Det er et af de mest simple omend fundamentale naturhistoriske spørgsmål og har optaget biologer som von Humboldt, Darwin og Wallace i flere hundrede år.

Forskningen er finansieret af Villum Fonden og udført i samarbejde med forskere fra Sveriges Naturhistoriska Museum, Sverige; Museum für Naturkunde, Berlin, Tyskland, University of South Bohemia, Tjekkiet, Forskningscenteret for Biologi, Indonesien, New Guineas Nationalmuseum og Kunstgalleri, Papua Ny Guinea, og New Guinea Binatang Research Centre, Papua Ny Guinea.

Alle fotos:Knud Andreas Jønsson