5. februar 2021

Digital natur: Gigantbevilling gør Danmarks naturhistoriske samlinger tilgængelige for alle

Digitalisering

30 millioner kroner fra Uddannelses- og Forskningsministeriets Pulje til Forskningsinfrastruktur skal være med til at digitalisere Danmarks naturhistoriske samlinger.

Foto: Anders Drud Jordan, Statens naturhistoriske Museum

Danmarks nationale naturarv indeholder nogle af de mest forunderlige og sjældne dyre- og plantearter, sten og mineraler fra hele verden. Denne uvurderlige skat er indsamlet gennem mere end 400 år og fortæller historien om livets udvikling på Jorden. Den er også med til at kaste lys over klimaforandringer og tab af biodiversitet, hvilket gør den til en exceptionel og uundværlig ressource i arbejdet med den grønne omstilling, der er afgørende for en bæredygtig fremtid.

Nu skal samlingerne digitaliseres og gøres tilgængelige for alle i det største danske digitale museumsprojekt nogensinde. Det sker gennem en bevilling på knap 30 millioner kroner fra Uddannelses- og Forskningsministeriets Pulje til Forskningsinfrastruktur.

Foto: Anders Drud Jordan, Statens naturhistoriske Museum

Bevillingen skal bruges til at gøre de store samlinger på Statens Naturhistoriske Museum, Naturhistorisk Museum i Aarhus og Science Museerne på Aarhus Universitet digitalt tilgængelige. Genstandene scannes eller fotograferes, og billederne vil sammen med de tilknyttede oplysninger blive samlet i en åben database for alle.

- Bevillingen betyder, at de danske naturhistoriske samlinger kan udnyttes mere effektivt og bæredygtigt, både nationalt og internationalt. Adgangen til disse data skaber store fordele for forskning i klimaforandringer, biodiversitet, naturforvaltning, fødevaresikkerhed, sygdomsspredning og miljøpåvirkning. Digitalisering er et unikt redskab i de udfordringer, som mennesker står over for i de næste årtier: målrettet fokus på en bæredygtig fremtid for os selv, og de økosystemer, som vi er afhængige af, siger professor Peter C. Kjærgaard, direktør for Statens Naturhistoriske Museum.

Data fra de europæiske naturhistoriske samlinger er af uvurderlig betydning og understøtter utallige opdagelser, dokumenteret gennem titusinder af videnskabelige publikationer fra hele det naturvidenskabelige område. Nu bliver samlingerne tilgængelige for både forskere, undervisere, studerende, skoler, virksomheder og alle andre med interesse for naturens mangfoldighed.

- Effektiv og uhindret adgang til viden gennem digitalisering og Open Science er vigtige mål for både Danmark og EU. Med den kommende bevilling kan vi yde et stort bidrag til disse mål, siger Katrine Krogh Andersen, dekan for Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.

Den store betydning af digitaliseringen ligger i samlingernes historiske kontinuitet. Mange af genstandene

Foto: Anders Drud Jordan, Statens naturhistoriske Museum

er flere hundrede år gamle, men er stadig velbevarede og indeholder endda ofte bevaret DNA. De kan derfor tilføje en historisk dimension til studier af, hvordan klimaforandringer og menneskets stigende påvirkning har medført ændringer i vores natur og biodiversitet, og de kan hjælpe os med at få en dybere indsigt i de bagvedliggende mekanismer.

- Digitaliseringen af de enorme naturhistoriske samlinger er et virkelig stort skridt, da det muliggør at forskere over hele verden kan arbejde med denne kolossale vidensbank døgnet rundt. Fremover vil det blot kræve en computer og en internetforbindelse at få adgang til flere hundrede års opsamlet viden, som ligger gemt i de store samlinger på naturhistoriske museer og universiteter på tværs af Europa. Data bliver åbne og tilgængelige for alle, og en vigtigt fælles ressource demokratiseres. Det har ikke mindst betydning for de mange uddannelsesinstitutioner, hvor de studerende får adgang på lige fod med de internationale forskere, siger professor Nikolaj Scharff, forsknings- og samlingschef ved Statens Naturhistoriske Museum.

Samlingerne har gennem århundreder dannet baggrund for mange opfindelser og produkter og er derfor vigtig for vores økonomi, sundhed, undervisningsmateriale til studerende og en betydelig ressource og inspiration for offentligheden, bl.a. inden for kunst, litteratur og arkitektur.

Cato: Anders Drud Jordan, Statens naturhistoriske Museumptio

Fakta

Projektet hedder DaSSCo - Danish System of Scientific Collections, og er en integreret del af det det paneuropæiske DiSSCo - Distributed System of Scientific Collections, der pt. består af 120 institutioner i 21 lande. Målet er at gøre de mere end 1,5 milliarder genstande i alle de naturvidenskabelige samlinger i Europa digitalt tilgængelige.

Det samlede budget for DaSSCo er på godt 61 millioner, og ud over Uddannelses- og Forskningsministeriets infrastrukturmidler, kommer resten af pengene fra de deltagende museer samt fra DTU i Lyngby, som bidrager med teknisk metodeudvikling til scanning af museumseksemplarerne.

Med DaSSco tages der et meget stort skridt i digitaliseringen af de samlede danske naturhistoriske samlinger, og det bringer Danmark helt i front i en europæisk sammenhæng.

Digitaliseringen medvirker til at opfylde FNs verdensmål og bringer museet tættere på EU-Kommissionens og den danske regerings mål om at skabe mere effektiv og uhindret adgang til viden gennem digitalisering.

Det forventes, at forskere og andre interesserede kan begynde at benytte DaSSCO fra 2023.