10. februar 2017

Stor dusør udbetales for Ejby-meteoritten

UDSTILLES PÅ MUSEUM

Stumperne fra danmarkshistoriens største meteoritfald er nu gjort op. I alt blev der fundet 8.937,78 gram fra den meteorit, der faldt ned i et område omkring Ejby lørdag aften den 6. februar 2016. 15 privatpersoner fandt og indleverede i dagene og ugerne derefter meteoritter fra faldet, og de skal nu dele en dusør på lidt over 2 mio. kr. Dusøren stammer fra Statens Naturhistoriske Museums danekræ-ordning, og beløbet vil blive fordelt efter, hvor mange gram de enkelte findere har indleveret til museet. I anledningen af dusørudbetalingen bliver alle stykkerne fra Ejby-meteoritten nu udstillet på Geologisk Museum i vinterferien.

En ”klump” fra Ejby-meteoritten har tidligere været udstillet på Geologisk Museum, men det er første gang, at offentligheden får mulighed for at se alle stykkerne samlet. Det sker i vinterferien i ugen 7 og 8. Foto: Anders Peter Schultz, Statens Naturhistoriske Museum.

En ”klump” fra Ejby-meteoritten har tidligere været udstillet på Geologisk Museum, men det er første gang, at offentligheden får mulighed for at se alle stykkerne samlet. Det sker i vinterferien i ugen 7 og 8. Foto: Anders Peter Schultz, Statens Naturhistoriske Museum.

Danekræ er danske naturhistoriske genstande af enestående videnskabelig eller udstillingsmæssig værdi. I Danmark bliver alle nyfundne meteoritter erklæret danekræ og skal afleveres til Statens Naturhistoriske Museum, som varetager danekræ-ordningen. Til gengæld er finderen sikret en godtgørelse, der svarer til stykkernes reelle markedsværdi. Den samme lovgivning gælder også for forsteninger og krystaller af stor videnskabelig eller udstillingsmæssig værdi, som er fundet i Danmark siden 1989.

- Danekræ-ordningen sikrer, at meteoritter som Ejby eller Maribo bliver bevaret som en del af vore fælles, nationale naturarv. Det er ret fantastisk og samtidig enestående. Der findes ikke nogen tilsvarende ordning i andre lande, til gengæld er der i udlandet en del opmærksomhed omkring vores danekræ-ordning, fordi den fungerer så godt på ”halvfrivillig” basis, siger Bent Lindow fra Statens Naturhistoriske Museum og medlem af Danekræ-udvalget. Han fortsætter:

- I udlandet vil en meteorit som Ejby typisk ende på det kommercielle marked og forsvinde ind i en privat samling. Det er et stort tab for omverdenen, hvor hverken offentligheden kan nyde den på museum eller forskerne kan undersøge den og lære nyt om naturens verden.

En lille "klump" af Ejby-meteoritten. Foto: Anders Peter Schultz, Statens Naturhistoriske Museum.

En lille "klump" af Ejby-meteoritten. I alt blev der fundet 8.937,78 gram. Foto: Anders Peter Schultz, Statens Naturhistoriske Museum.

Kan ses i vinterferien

En ”klump” fra Ejby-meteoritten har tidligere været udstillet på Geologisk Museum, men det er første gang, at offentligheden får mulighed for at se alle stykkerne samlet. Det sker i vinterferien i ugen 7 og 8.

Siden Ejby-meteoritten kom til museet for ca. et år siden, har den være i hændende på flere forskere, og i dag ved vi, at der er tale om en såkaldt ”almindelig kondrit”, som er et stykke af en asteroide, der består af sten og metal. Ved hjælp af foto- og videooptagelser af faldet har en international forskergruppe beregnet, at meteoritten fløj ind i atmosfæren med en hastighed på 14,5 km/sekundet og stammer fra det ydre del af asteroidebæltet, der ligger mellem Mars og Jupiter i vores Solsystem.

Et spørgsmål, mange nu stiller sig, er, om vi har fundet alle stumperne fra Ejby-meteoritten?

- Nej, der er helt sikkert flere stykker derude. Ejby-meteoritten blev sprængt i flere stykker i luften, da den faldt ned, så der kan sagtens stadig ligge uopdagede stumper rundt omkring på Københavns Vestegn, siger Bent Lindow.