27. januar 2016

21.500 typer af blomsterplanter digitaliseret

DIGITALT ARKIV

Efter syv år med støtte fra Andrew W. Mellon Foundation er alle de mere end 21.500 typer af blomsterplanter på Statens Naturhistoriske Museum nu registreret, scannet og gjort tilgængelige nationalt og internationalt.

Plectranthus minutiflorus. Foto: Statens Naturhistoriske Museum.

Plectranthus minutiflorus. Foto: Statens Naturhistoriske Museum.

De første planer til et internationalt projekt vedrørende scanning af typeark af afrikanske planter, kaldet African Plant Initiative (API), blev drøftet i 2007 på en international kongres i Yaoundé, Cameroun. Ved kongressen gav Andrew W. Mellon Foundation i New York tilsagn om efter ansøgning at støtte med lønudgifter. Formålet var dels at fremme det internationale taksonomiske samarbejde mellem herbarier og naturhistoriske museer i udviklede lande, dels at inddrage institutioner i Afrika, så deres typemateriale også blev let tilgængeligt.

Udvidet til globalt projekt

Professor Ib Fris, der var kurator for Statens Naturhistoriske Museums herbarium af blomsterplanter med afrikansk materiale, søgte om en bevilling hos Mellon Foundation og fik den. Siden blev støtten udvidet til også at omfatte typer fra Latinamerika, The Latin American Plant Initiative (LAPI), og endnu senere alle typer af blomsterplanter, The Global Plant Intiative (GPI).

I begyndelsen blev Statens Naturhistoriske Museums afrikanske typer scannet og registret af skiftende studentermedhjælpere, men efter 2011 blev Olof Ryding ansat på midler fra Mellon Foundation, og arbejdet gik meget hurtigere. I 2015 blev de sidste af museets ca. 21.500 typer scannet og registreret, og filerne blev sent til USA.

Dombeya kefaensis. Foto: Statens Naturhistoriske Museum

Dombeya kefaensis. Foto: Statens Naturhistoriske Museum

To millioner billeder

Hér bliver billeder og informationer integreret i en international database kaldet Global Plants, der nu rummer mere end to millioner billeder af botaniske typer fra mere end 300 herbarier og museer verden over. Basen vedligeholdes af organisationen Jstor, også kendt som portal for mange digitaliserede tidsskrifter.

Global Plants findes her.

Samtlige billeder lægges også på Statens Naturhistoriske Museums egen database med typer af både dyr og planter.

Museets database findes her.  

Det internationale samarbejde bag Global Plants er enestående bredt, og der er god grund til at være Andrew W. Mellon Foundation taknemmelig for den støtte på mere en tre millioner kroner, som fondet har ydet til projektets lønudgifter gennem syv år.