22. januar 2015

Konkurrerende koralfisk kan give ny viden om global biodiversitet

Forskningsbevilling

Små tropefisk kan måske være med til at forklare biodiversitet i en global sammenhæng. Ved at studere sommerfuglefisk i tropiske koralrev, vil et nyt projekt undersøge, hvad konkurrence mellem arter betyder for fordelingen af liv på Jorden. Det er adjunkt Sally Keith fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima på Københavns Universitet, som har modtaget 3,9 millioner kroner fra VILLUM FONDEN til sin forskning.

Verdens biodiversitet kan inddeles i geografiske områder, som har udprægede forskellige sammensætninger af dyr og planter. Hvordan grænserne opstår og vedligeholdes er langt hen ad vejen uvist. Forskning hidtil har primært fokuseret på pludselige ændringer i miljøet eller fysiske barrierer, som arterne ikke kan sprede sig over, men det er ikke altid nok til at forklare grænserne. Det afgørende ’missing link’ for at forstå disse grænser, findes måske i arternes adfærd og interaktion med hinanden, fx konkurrence.

Sommerfuglefisk

Sommerfuglefisk. Foto af Sally Keith

Med en forskningsbevilling fra VILLUM FONDEN, får Sally Keith fra Center for Makroøkologi, Evolution og Klima mulighed for at studere konkurrence mellem sommerfuglefisk i det indo-pacifiske område. Hun vil dykke og observere fisk i fire områder, hvor regioner med hver deres arter mødes og overlapper. Ved hjælp af avancerede teknikker i statistisk, matematik og computermodellering vil hendes indsamlede data blive brugt til at angribe spørgsmålet.

- Sommerfuglefisk kæmper om korallerne i området, som er deres vigtigste kilde til mad. Jeg tror, at deres konkurrence er den kraft, der adskiller de forskellige arter i geografiske områder – hvis arterne er for ens, kan de simpelthen ikke overleve samme sted. Ved at kortlægge deres adfærd netop her, hvor regionerne mødes, kan jeg afdække, om interaktioner på den lille skala mellem enkelte fisk kan sammenholdes med, hvad der sker med de store globale mønstre af biodiversitet, siger Sally Keith.

Det er fjerde gang, at VILLUM FONDEN uddeler en række store beløb til yngre lektorer og postdoc’er på landets universiteter. 

De yngre forskere modtager den formelle hæder ved VILLUM FONDEN’s årlige uddeling af Villum Kann Rasmussens Årslegat til Teknisk og Naturvidenskabelig forskning den 23. januar 2015.

Kontakt

Adjunkt Sally Keith
Mobil: +45 53 61 35 65
Email: sally.a.keith@gmail.com

 

Emner