25. april 2012

Færøsk "piratfugl" fundet i Uruguay

LANGFART

En ringmærket færøsk 'piratfugl' har tilbagelagt en rejse på intet mindre end 11.570 km. Det er første gang nogensinde, at man har dokumenteret, at fuglen, en almindelig kjove, kan trække helt fra Færøerne til Uruguay. Trækfuglen, der lever af pirateri, er ringmærket af en frivillig ringmærker tilknyttet Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet. Fundet er et værdifuldt bidrag til fugleforskningen.  

En almindelig kjove fra Færøerne har fløjet mindst 11.570 km. til Uruguay i Sydamerika. Kjoven lever af pirateri ved at stjæle føde fra bl.a. rider (tv). Foto: John Larsen.

En alm. kjove fra Færøerne har fløjet helt til
Uruguay. Kjoven lever af pirateri ved at stjæle
føde fra bl.a. rider (tv). Foto: John Larsen.

Almindelig kjove er en elegant, hurtig og måge-lignende fugl. Den ernærer sig ved at stjæle føde, primært fisk, fra terner, måger og alkefugle. Fuglen yngler i arktiske og halvarktiske egne.

Det nyfundne eksemplar blev i første omgang fanget og ringmærket ved Akraberg på Færøerne den 15. juni 2004. Næsten otte år senere, den 15. marts 2012, blev fuglen fundet død på La Barra Beach ved Uruguays Atlanterhavskyst. Ringmærkningscentralen på Statens Naturhistoriske Museum fik derefter direkte besked med præcis udpegning af fundsted og billeder af ringen.

- Det nye fund antyder, at kjover fra Færøerne overvintrer i en betydelig større del af det sydlige Atlanterhav, end vi tidligere har antaget. Tidligere er der fundet fugle ved Afrikas kyster, og vores analyser viser, at fuglene sandsynligvis overvintrer i det sydlige Atlanterhav, siger biolog Jesper Johannes Madsen fra Ringmærkningscentralen.

Ringmærkning af trækfugle

Den nyfundne kjove blev ringmærket af Willy Mardal, som er frivillig ringmærker fra Statens Naturhistoriske Museum.

Almindelig kjove. Foto: Jens-Kjeld Jensen.

Almindelig kjove. Foto: Jens-Kjeld Jensen.

Ringmærkning er fortsat den vigtigste kilde til viden om fugles trækruter, vinterkvarter, yngleområder og levealder. Nogle arter er dog sværere at observere end andre.

- Almindelige kjover lever det meste af deres liv til havs, og det er sjældent, at ringmærkede havfugle genfindes. Derfor er det aktuelle fund i Uruguay særlig interessant, siger Jesper Johannes Madsen.

Nyt færøsk trækfugleatlas

Kortet viser genfund af kjover ringmærket på Færøerne. Røde prikker er af fugle mærket som redeunger og blå prikker er af fugle mærket som voksne. Kilde: Færøsk Trækfugleatlas.

Genfund af kjover ringmærket på
Færøerne. Røde prikker er fugle
mærket som redeunger og blå af
fugle mærket som voksne.
Kilde: Færøsk Trækfugleatlas.

Ringmærkningscentralen er netop nu ved at afslutte analyser af knap 100 års ringmærkning af fugle på Færøerne. Dette sker i samarbejde med Naturhistoriske Museum i Tórshavn med økonomisk støtte fra Aage V. Jensens Fonde.

Analyser og data inkl. det nye fund fra Uruguay vil blive samlet i et færøsk trækfugleatlas, som forventes udgivet i efteråret 2012. Atlasset vil indeholde den aktuelle viden om godt 85 færøske fuglearters træk, overvintring mm.


Kontakt

Biolog Jesper Johannes Madsen, mobil: 28 26 78 67, tlf. 35 32 10 97
Kommunikationsmedarbejder Martin Bertelsen, tlf. 24 48 21 47