10. juni 2010

Få styr på de invasive arter

Invasive arter bliver en stadig større trussel mod naturens mangfoldighed. En ny webportal gør det nu meget nemmere at identificere de invasive arter i havet.

De fleste kender den iberiske skovsnegl som med lynets hast har spredt sig i de danske villahaver i løbet af ganske få år. Eller den amerikanske ribbegople, som har hærget i de danske farvande flere år. Men hvordan kender man forskel på den fremmede ribbegople og en almindelig dansk vandmand? Takket være Det Nordeuropæiske og Baltiske netværk for invasive arter er det nu muligt med få klik på computeren, at få identificeret fremmede arter fra havet korrekt, så man kan forhindre yderligere spredning og overvåge ændringer i de lokale økosystemer som forårsages af disse arter. Den nye bestemmelsesnøgle går endda et skridt videre og medtager alle dyregrupper, som er invasive arter i de nordiske farvande.


Kinesisk uldhåndskrabbe, stor han med "lodne vanter" på klosaksene. Krabben er fra Statens Naturhistoriske Museums samlinger. Uldhåndskrabben, som stammer fra Asien, er ret almindelig i danske farvande. Ægbærende hunner er derimod kun fundet få gange (foto Kathe R. Jensen)

"Den nye identifikationsnøgle gør det nemt for alle, både forskere og almindelige borgere, at få identificeret en fremmed marin dyreart præcist. Netop observationen af invasive arter er ofte afhængig af, at almindelige mennesker rapporterer deres fund, og derfor har det været vigtigt for os, at den nye nøgle er nem at bruge" siger dr. scient. Kathe R. Jensen fra Statens Naturhistoriske Museum.

Identifikationsnøglen omfatter de fremmede marine hvirvelløse dyr og fisk, der i øjeblikket kendes i de nordiske farvande.


Tøffelsnegle sidder i stak på skallen af en konksnegl. Arten er slæbt ind sammen med levende østers fra Amerikas østkyst og har været i Vadehavet og Limfjorden siden 1930erne. Den findes i stort antal sammen med (og på) blåmuslinger. Tøffelsneglene på billedet er fra Vadehavet (foto Kathe R. Jensen).

"Eftersom naturen er dynamisk, og nye arter fortsætter med at dukke op, er nøglen designet, så vi løbende kan tilføje information om nye arter, der ankommer til regionen. Vi har inkluderet nogle oplysninger om arter, der findes i de tilstødende farvande, og som kan blive de næste fremmede arter, der ankommer til vores region" siger Kathe R. Jensen.

Bestemmelsesnøglen er blevet til i et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen, By- og Landskabsstyrelsen og Statens Naturhistoriske Museum samt eksperter fra de andre nordiske lande. Projektet er finansieret af Nordisk Ministerråd. Se mere på http://www.nobanis.org/