20. februar 2009

Darwin - foredragsrække til foråret

OBS. DER KAN KØBES BILLETTER INDTIL KORT TID FØR ARRANGEMENTET STARTER, ENTEN GENNEM HJEMMESIDEN FOR POLITIKEN PLUS ELLER I ZOOLOGISK MUSEUMS BUTIK. 

Politiken Plus tilbyder i samarbejde med Statens Naturhistoriske Museum og Institut for Filosofi og Idéhistorie, Aarhus Universitet, en foredragsrække til foråret med det overordnede tema Darwin og evolution.

I år er det 200 år siden Darwin blev født og 150 år siden at han udgav sit banebrydende værk Arterns Oprindelse, og det fejrer vi med en foredragsrække bestående af tre søndage i foråret, hver med tre foredrag.

Alle søndage starter foredragene kl. 13 og slutter kl. 16. Sted: Lundbeck-auditoriet, Ole Maaløes Vej 5, 2200 København N. Se kort her...

Billettter kan købes via Politiken Plus og i butikken på Zoologisk Museum og Geologisk Museum stk. 125,- kr. 

Søndag d. 22. februar 2009: "Fortællingen om Charles Darwin"


Peter C. Kjærgaard, lektor, ph.d., Aarhus Universitet og University of Cambridge.

Emne: Charles Darwins liv
"Du gider kun gå på jagt, passe hunde og fange rotter, og du bliver til skam og skændsel for dig selv og hele din familie". Disse ord blev sagt til den unge Charles Darwin af hans far. Sjældent har en far taget så grundigt fejl. Hør om manden bag en af verdens største videnskabelige opdagelser.

 

John van Wyhe, ph.d., Bye-Fellow, Christ's College, Cambridge og Director, The Complete Work of Charles Darwin Online.

Emne: Darwin's delay
Ventede Darwin 20 år før han publicerede Arternes oprindelse, og i så fald hvorfor? Frygtede han sin samtids reaktioner, havde han moralske kvababbelser, eller ville han bare være ekstra sikker? John Van Wyhe har i de senere år forsket i Darwins liv og tilbagevisning af myter omkring manden Darwin og hans teori.

 

Hanne Strager, formidlingschef, Statens Naturhistoriske Museum.

Emne: Darwins finker - verdens mest udbredte vandrehistorie
Ifølge myten var det finkerne på Galapagos der gav Darwin idéen om evolution. Men det er kun en myte. Darwin lagde ikke meget mærke til finkerne på Galapagos-øerne, og de er kun nævnt en enkelt gang i hans dagbog fra besøget på øerne. Først senere blev han klar over hvor meget man kunne lære om evolution ved at studere finkerne. Hør sandheden bag en af verdens mest udbredte vandrehistorier.

 

Søndag d. 15. marts 2009: "Evolutionens veje"


Tom Fenchel, professor, Københavns Universitet.

Emne: Hypoteser om livets opståen
Livets oprindelse nævnes ofte i samme åndedrag som evolutionslæren. Men der er tale om to helt forskellige fænomener. Darwin selv udtalte sig slet ikke om livets oprindelse, og mens evolutionslæren er solidt underbygget, så er ved vi stadig ikke rigtig hvordan livet opstod. Alligevel kan man i dag sige meget fornuftigt om det, og beskæftigelse med emnet giver en dybere indsigt i hvad problemerne er ved at forstå livets oprindelse og - generelt - hvad liv er.

 

Jørn Madsen, biolog, forfatter og oversætter.

Emne: Evolution - teorien og beviserne for den
Evolutionsteorien er i dag en af de bedst underbyggede videnskabelige teorier. Siden Darwins tid har vi - som han forudsagde - fundet et utal af fossiler af de mellemformer som man ikke kendte på hans tid. Vi har afdækket mekanismerne bag arvelighed og vist at selv komplicerede organer som øjne kan udvikles på forbløffende kort tid. Vi har med andre et puslespil med mange brikker på plads, og hver gang vi finder en ny brik, kan vi finde plads til den i puslespillet.

 

Peter K.A. Jensen, ledende overlæge, Århus Universitetshospital.

Emne: Menneskets udvikling og udvandring fra Afrika
Mennesket - Homo sapiens - udvikledes i Afrika. Fra Afrika koloniserede vi langsomt kloden, så der den dag findes mennesker i selv de koldeste egne. Med nye teknikker kan vi i dag nøje følge vores forfædres udvandring fra Afrika.

Tid sted m.m. se her ...

Søndag d. 19. april 2009: "Evolution, filosofi og religion"


Mikael Rothstein, lektor, Københavns Universitet.

Emne: Evolutionsteoriens betydning for menneskets syn på sig selv og sin plads i naturen
Darwin omtaler knap nok menneskets oprindelse i sit hovedværk, Arternes oprindelse. Han skriver kun at der vil blive kastet lys på spørgsmålet. Alligevel stod det klart for alle - mennesket måtte have fælles ophav med aberne. Og dermed med resten af dyreriget. Hvad har denne erkendelse betydet for vores syn på os selv?

 

Marie Vejrup Nielsen, adjunkt, Aarhus Universitet.

Emne: Konflikt eller sameksistens?
Hvad er forholdet mellem religiøs tro og moderne evolutionsteori? Vi ser i dag en række eksempler på konflikt mellem for eksempel kristendom og evolutionsteori, og evolutionslæren bliver ofte brugt som argument mod muligheden for religiøs tro. Darwin bringes på banen som den der endeligt har fået sat religionerne skakmat. Men der er også andre der fremhæver muligheden både for fredelig sameksistens, og måske endda sammentænkning?

 

Hanne Strager, formidlingschef, Statens Naturhistoriske Museum.

Emne: Retten har talt. Amerikanske retssager om undervisning i Intelligent Design
Selvom evolutionstilhængere i begyndelsen af det 20. århundrede tabte en retssag om retten til at undervise skolebørn i evolutionslæren, så er de nutidige retssager om undervisning i Intelligent Design i USA faldet ud til videnskabens fordel. Indtil videre ...

Tid sted m.m. se her ...