Samarbejds- og udviklingsprojekter med skoler og gymnasier prioriteres højt af museets skole- og gymnasietjeneste. Vi er altid interesseret i at høre fra undervisere, klasser og gymnasier, der har forslag til samarbejde. Skriv til skoletjenesten@snm.ku.dk. Nedenfor er beskrevet et udpluk af de samarbejds- og udviklingsprojekter, som museet har været involveret i inden for de senere år.

2013-2018: GeoFelt

Hvem skal være med til at skabe bæredygtige løsninger indenfor energiforsyningen og vores fremtidige behov for udnyttelse af naturressourcer? Måske nogle af de gymnasieelever, som Statens Naturhistoriske Museum inviterer med på felttur. Igennem rejser til geologisk interessante destinationer i Nordeuropa får eleverne sammen med studerende og ansatte fra universitetet unikke oplevelser med geovidenskab i praksis. Målet er, at det giver dem mod på en videregående uddannelse indenfor Geoscience. Læs mere om GeoFelt:

Rejser til fortiden skaber os en fremtid

Smagen af ler og 11 nye venner

Hvis du vil vide mere om GeoFelt, så kontakt os via denne formular.

2013: Videnskabsformidling

Som led i elevernes opstart af faget Naturvidenskabeligt Grundforløb deltager en klasse fra Nærum Gymnasium i et forløb på Statens Naturhistoriske Museum omkring formidling af naturvidenskab. Eleverne introduceres til eksempler på videnskabelig formidling og prøver selv kræfter med formidling af museets udstillinger og genstande.

2013: Min natur - Tarm og Nuuk

Min natur er et samarbejdsprojekt mellem Qeqqani Ilinniarnertuunngorniarfik (Midtgrønlands Gymnasiale Skole), Vestjysk Gymnasium Tarm og Statens Naturhistoriske Museum. De to deltagende gymnasieklasser har taget fotografier af naturen, som de ser, oplever og bruger den. De har efterfølgende arbejdet med billederne og skrevet en kort tekst. Et udvalg af eleverne billeder og tekster bliver i sommeren 2013 udstillet i stort format på Botanisk Haves hegn. Elevernes personlige udsigter og refleksioner over billederne kan ses her: Midtgrønlands Gymnasiale Skole og Vestjysk Gymnasium Tarm.

2013: DNA & LIV - pilotprojekt

I foråret 2013 har Statens Naturhistoriske Museum sammen med otte gymnasieklasser fra Gammel Hellerup Gymnasium, Ørestad Gymnasium og Falkonergårdens Gymnasium gennemført pilotprojektet DNA & LIV. I projektet har eleverne arbejdet med en nyudviklet molekylær-biologisk metode, der gør det muligt at monitere forekomsten af arter i ferskvandslokaliteter på baggrund af indsamlede vandprøver. Det har nemlig vist sig, at vandprøverne er fyldt med DNA - såkaldt eDNA ("environmental DNA") - fra de organismer, der lever i vandet. DNA & LIV har været støttet af Lundbeckfonden. I forbindelse med projektet har museet produceret en film.

2012+2013: Science Camp

I forbindelse med Akademiet for Talentfulde Unges årlige Science Camp har Statens Naturhistoriske Museum i de forgange to år budt akademiets elever velkommen til en dag med foredrag og rundvisninger.

2012: Innovationsprojekt: Udstillingsdesign

100 elever fra Gl. Hellerup Gymnasium deltog i et innovationsprojekt omhandlende udstillings-design. Statens Naturhistoriske Museum skød projektet i gang med to oplæg for skolens elever: "Udstillingsfilosofi på Statens Naturhistoriske Museum" v. udstillingschef Hanne Strager og "Udstillingsdesign" v. udstillingsdesigner Birgitte Rubæk.

2012: Evolution i et tværfagligt perspetiv

En årgang fra Gefion Gymnasium arbejdede med evolution i et AT-forløb. Som optakt til AT-forløbet holdt tre af museets formidlings- og undervisningsmedarbejdere oplæg for skolens elever om evolution i hhv. dansk-, geografi- og historiefagligt perspektiv.

2012: Naturvidenskabelig metode - i praksis

Såvel 100 elever fra Akademiet for Talentfulde Unge som en hel årgang fra Gl. Hellerup Gymnasium deltog i et nyudviklet undervisningsforløb om naturvidenskabelig metode. Forløbet indgår nu - på baggrund af de positive erfaringer fra disse samarbejdsprojekter - i museets udbud af undervisningsforløb til gymnasier. Læs mere om forløbet her.

2011+2012: Matematik og knogler

Et udviklingsprojekt med matematikhold fra hhv. Gl. Hellerup Gymnasium og Frederiks-borg Gymnasium. Eleverne undersøgte og opmålte lårbensknogler fra 15 forskellige pattedyr - lige fra elefant til egern - og ved hjælp af elevernes matematiske viden og kunnen, forsøgte vi (med stor succes) at finde frem til matematiske sammenhænge mellem proportionerne af lårbensknoglerne og dyrenes totalvægte. Et eksempel på et af elevernes formidlingsprodukter kan ses her.