Pædagogisk og didaktisk profil

Målgrupper

Statens Naturhistoriske Museum har undervisningstilbud til mange målgrupper. Undervisningstilbuddene har forskelligt format, afhængigt af klassetrin og indhold.
Læs om tilbud til børnehaver
Læs om tillbud til grundskoler 
Læs om tilbud til gymnasier
Læs om tilbud til læreruddannelser

Pædagogisk og didaktisk profil

Hos Skole- og gymnasietjenesten på Statens Naturhistoriske Museum kommer elever tæt på forskernes metoder. Eleverne beskriver autentiske genstande, de undersøger genstandene med naturvidenskabelige metoder og de perspektiverer de konkrete genstande til større sammenhænge i naturen og naturvidenskaben.

Statens Naturhistoriske Museum er en mere end 400 år gammel institution, og er en del af Københavns Universitet.
Statens Naturhistoriske Museum består af:
Samlinger – Millioner af genstande og præparater indenfor zoologi, botanik og geologi
Forskning – i biodiversitet, palæontologi, plantemedicin, evolution osv.
Udstillinger – Botanisk Have, Zoologisk Museum og Geologisk Museum
Det er Skole- og gymnasietjenestens opgave og mission at gøre samlingerne, forskningen og udstillingerne tilgængelige for grupper af børn, som kommer på museet, fordi deres lærer eller pædagog har besluttet det.
Skole- og gymnasietjenestens undervisningstilbud til børnehaver, grundskoler og ungdomsuddannelser skal være autentisk i forhold til museets praksis. Det betyder, at undervisningsaktiviteternes form og indhold skal afspejle og benytte de genstande, metoder og fagligheder, som museet repræsenterer og til daglig selv praktiserer.

Tilrettelæggelsen af de enkelte undervisningstilbud er målrettet alders- og klassetrin i både begrebsanvendelse, undersøgelsesmetoder og abstraktionsniveau.
Undervisningstilbuddene er desuden tilrettelagt og beskrevet på en måde, at lærere og pædagoger nemt kan danne sig et overblik over, hvordan undervisningstilbuddet kan understøtte de pædagogiske læreplaner, folkeskolens Fælles Mål og ungdomsuddannelsernes læreplaner. Det er Skole- og gymnasietjenestens intention, at undervisningstilbuddene på Statens Naturhistoriske Museum er tilrettelagt på en sådan måde, at læreren eller pædagogen naturligt opfatter forløbet som en del af hans/hendes egen undervisning. Undervisningen i Skole- og gymnasietjenesten på Statens Naturhistoriske Museum er et læremiddel, som lærere og pædagoger vælger at inddrage i deres årsplan.

Underviserne

Undervisningen og udviklingen af undervisningsaktiviteter på StatensNaturhistoriske Museum varetages af fastansatte, erfarne museumsundervisere - alle med en længerevarende naturfaglig uddannelse bag sig. Derudover dækkes de pædagogiske og didaktiske kompetencer bredt med erfaring fra både folkeskolen og gymnasiet.

Elevers læring og motivation

Skole- og gymnasietjenesten ønsker at involvere alle elever, der besøger Statens Naturhistoriske Museum, i naturfaglig læring i udfordrende sociale og sanselige sammenhænge. Skoletjenesten vil være en læringsramme om elevernes faglige og sanselige møde med museets samlinger, videnskabelige metoder og udstillinger. Mødet giver perspektiv til elevernes læring i skolen og til deres liv. Omdrejningspunktet for alle museets undervisningsaktiviteter er naturvidenskabelig metode. Det overordnede formål er at tydeliggøre, hvordan naturvidenskaben stiller spørgsmål og hvordan der findes svar og målet er at styrke elevernes evne til at iagttage og beskrive. 

I Skole- og gymnasietjenesten er vi inkluderende og vi kan i undervisningen rumme elever med vidt forskellige forudsætninger. Vi differentierer i tilrettelæggelsen af undervisnignens indhold og i måden vi indbyder eleverne til det praktiske arbejde. Både den fagligt stærke elev og den mere usikre eev føler en naturlig facination ved de autentiske genstande og vil gerne undersøge dem nærmere.

Vi motiverer eleverne til at involvere sig i undervisningen og det praktiske arbejde ved at have en meget klar strukturering af aktiviteterne. V har desuden fokus på indholdsmæssig tydelighed: Letforståelig opgaveformulering, klare rammer for elevernes medindflydelse og valgfrihed i det praktiske arbejde. Opsamling, resultatbehandling og perspektivering sker med højværdsætning af elevernes observationer, formuleringer og resultater.

Undervisningsformer

Skole- og gymnasietjenesten har udviklet forskellige typer af undervisningstilbud lige fra sanselige fortællinger til de mindste til faglige foredrag om den nyeste forskning til de ældste.
Læs om de forskellige typer af undervisningstilbud.
Læs fagdidaktiske artikler om museumsundervisning og naturfagsundervising