Pædagogisk og didaktisk profil

Målgrupper

Statens Naturhistoriske Museum har skoletilbud til mange målgrupper. Tilbuddene har forskelligt format, afhængigt af klassetrin og indhold.

Pædagogisk og didaktisk profil

Hos Skole- og gymnasietjenesten på Statens Naturhistoriske Museum lægger vi vægt på at eleverne kommer tæt på forskernes metoder. Eleverne beskriver autentiske genstande, de undersøger genstandene med naturvidenskabelige metoder og de perspektiverer de konkrete genstande til større sammenhænge i naturen og naturvidenskaben.

Statens Naturhistoriske Museum er en mere end 400 år gammel institution, og er en del af Københavns Universitet.
Statens Naturhistoriske Museum består af:
Samlinger – Millioner af genstande og præparater indenfor zoologi, botanik og geologi
Forskning – i biodiversitet, palæontologi, plantemedicin, evolution osv.
Udstillinger – Den levende samling i Botanisk Have samt Særudstillinger + Mineralsalen på Øster Voldgade 5-7.
Det er Skole- og gymnasietjenestens opgave og mission at gøre samlingerne, forskningen og udstillingerne tilgængelige for grupper af børn, som kommer på museet, fordi deres lærer eller pædagog har besluttet det.
Skole- og gymnasietjenestens skoletilbud til børnehaver, grundskoler og ungdomsuddannelser skal være autentisk i forhold til museets praksis. Det betyder, at skoleaktiviteternes form og indhold skal afspejle og benytte de genstande, metoder og fagligheder, som museet repræsenterer og til daglig selv praktiserer.

Tilrettelæggelsen af de enkelte skoletilbud er målrettet alders- og klassetrin i både begrebsanvendelse, undersøgelsesmetoder og abstraktionsniveau.
Skoletilbuddene er desuden tilrettelagt og beskrevet på en sådan måde, at lærere og pædagoger nemt kan danne sig et overblik over, hvordan tilbuddet kan understøtte de pædagogiske læreplaner, folkeskolens Fælles Mål og ungdomsuddannelsernes læreplaner. Det er Skole- og gymnasietjenestens intention, at skoletilbuddene på Statens Naturhistoriske Museum er tilrettelagt på en sådan måde, at læreren eller pædagogen naturligt opfatter forløbet som en del af hans/hendes egen undervisning. Skoletilbud på Statens Naturhistoriske Museum er et læremiddel, som lærere og pædagoger vælger at inddrage i deres årsplan.

Elevers læring og motivation

Skole- og gymnasietjenesten ønsker at involvere alle elever, der besøger Statens Naturhistoriske Museum, i naturfaglig læring i udfordrende sociale og sanselige sammenhænge. Skoletjenesten vil være en læringsramme om elevernes faglige og sanselige møde med museets samlinger, videnskabelige metoder og udstillinger. Mødet giver perspektiv til elevernes læring i skolen og til deres liv. Omdrejningspunktet for alle museets skoletilbud og undervisningsmaterialer er naturvidenskabelig metode. Det overordnede formål er at tydeliggøre, hvordan naturvidenskaben stiller spørgsmål og hvordan der findes svar og målet er at styrke elevernes evne til at iagttage og beskrive. 

I Skole- og gymnasietjenesten er vi inkluderende og vi kan med undervisningsmaterialer og forløb rumme elever med vidt forskellige forudsætninger. Vi differentierer i tilrettelæggelsen af  indhold og i måden vi indbyder eleverne til det praktiske arbejde. Både den fagligt stærke elev og den mere usikre elev føler en naturlig fascination ved de autentiske genstande og vil gerne undersøge dem nærmere.
Vi motiverer eleverne til at involvere sig ved at have en meget klar strukturering af aktiviteterne. Vi har desuden fokus på indholdsmæssig tydelighed: Letforståelig opgaveformulering, klare rammer for elevernes medindflydelse og valgfrihed i det praktiske arbejde.

Skoletilbud og undervisningsmaterialer

Udviklingen af undervisningsmaterialer på Statens Naturhistoriske Museum varetages af fastansatte, erfarne museumsundervisere - alle med en længerevarende naturfaglig uddannelse bag sig. Derudover dækkes de pædagogiske og didaktiske kompetencer bredt med erfaring fra både folkeskolen og gymnasiet.

Skole- og gymnasietjenesten har udviklet forskellige typer af skoletilbud og undervisningsmaterialer lige fra sanselige fortællinger, film og logbøger til de mindste, til faglige foredrag om den nyeste forskning og online E-learningsværktøjer om evolution og fylogenier til de ældste.
Find alle vores materialer her.
Læs fagdidaktiske artikler om museumsundervisning og naturfagsundervisning