Publikum i udstillingen

Skolemateriale til Wildlife Photographer of the Year

FOTOUDSTILLING PÅ STATENS NATURHISTORISKE MUSEUM
19. NOVEMBER 2021 – 29. MAJ 2022


Wildlife Photographer of the Year er verdens mest prestigefyldte konkurrence for dyre- og naturfotos. Den årligt tilbagevendende konkurrence udmunder altid i en både smuk og tankevækkende fotoudstilling med årets 100 udvalgte billeder, og den kan nu opleves på Statens Naturhistoriske Museum.

Årets udstilling afspejler konkurrencens stigende fokus på truslerne imod natur og dyreliv, i særdeleshed med kategorierne ”Fotojournalistik”, ”Photojournalist Story Award” og de to helt nye kategorier ”Vådområder: Det store billede” og ”Oceaner: Det store billede”. Således er udstillingen en oplagt ramme at diskutere trusler mod verdens dyreliv, biodiversitetskrise, naturbevaring og den enkeltes ansvar i den forbindelse med dine elever.  

Nedenunder finder du et ark med refleksionsspørgsmål, der kan være med til at rammesætte elevernes diskussion, mens de går på opdagelse i udstillingen. Desuden finder du et dokument, der gennemgår en række af de primære trusler mod dyrene, I ser på billederne, giver forslag til, hvordan I selv kan gøre en positiv forskel, og giver inspiration til, hvor I kan finde mere information om emnerne.  
   

REFLEKSIONSSPØRGSMÅL

Spørgsmålene er til brug på fotoudstillingen Wildlife Photographer of the Year. Eleverne kan tilgå spørgsmålene direkte på deres telefoner via en QR-kode, der er at finde på udstillingen. Alternativt kan du printe spørgsmålene hjemmefra og medbringe dem til eleverne: WPY57_Refleksionsspørgsmål 5-9 klasse (pdf).

Der er ingen rigtige svar. Spørgsmålene har til formål at hjælpe eleverne med at reflektere over billederne.

MÅLGRUPPE

Natur/teknologi på 5. – 6. klassetrin.
Biologi på 7. – 9. klassetrin.

FAGLIGT UDBYTTE

Eleverne får mulighed for selv at reflektere over nogle af de problemer, der er i verden med truede dyr og trusler i naturen.

Eleverne kan bygge på deres egne oplevelser, erfaringer, iagttagelser og undersøgelser inden for disse emner. De kan perspektivere til ansvarlighed over for miljøet som baggrund for engagement og handling i forhold til en bæredygtig udvikling.

Eleverne kan bruge faglige elementer inden for vidensområder til at beskrive, forklare og diskutere naturfaglige spørgsmål på samfundsniveau, og deres betydning på det personlige niveau. Ved at undersøge på egen hånd kan de få en forståelse for, hvordan de selv påvirker dyrene og miljøet.

Eleverne kommer gennem spørgsmålene også i kontakt med FN’s Verdensmål
Nummer 4: ’Kvalitetsuddannelse’
Nummer 13: ’Klimaindsats’
Nummer 14: ’Livet i ’Vand’
Nummer 15: ’Livet på Land’

HVORDAN GØR DU?

  • Print evt. refleksionsspørgsmålene på forhånd.

  • Del eleverne op i mindre grupper af 2-3 elever. Udlever refleksionsspørgsmål i print til hver gruppe, eller bed eleverne om at scanne QR-koden i udstillingen.

  • Lad elevgrupperne gå rundt, betragte og snakke om billederne i udstillingen ud fra vinklen ’truede dyr og trusler i naturen’.

  • Hver gruppe udvælger et billede, som de synes repræsenterer temaet ”truede dyr og trusler mod naturen” godt. Herefter kan de tale sig dybere ned i spørgsmålene og gå mere i dybden med billedet og billedets budskab. Spørgsmålene på refleksionsarket lægger op til dialog, diskussion og refleksion.

  • Hvis der er tid, kan eleverne lave samme øvelse med endnu et billede.


TIL BRUG FØR ELLER EFTER BESØG PÅ UDSTILLINGEN

WPY57_Trusler mod verdens dyreliv_Undervisningsmateriale (pdf)

I dette dokument er beskrevet en stribe af de primære trusler, som verdens vilde dyr står over for, med særlig fokus på dyrearterne, man kan se på billederne på Wildlife Photographer of the Year 57-udstillingen. Under hver trussel er givet eksempler på arter fra udstillingen, som den pågældende trussel har særlig relevans for. Desuden er der forslag til, hvad man kan gøre for at overkomme truslerne, både som enkeltperson og på samfundsplan.

 

Til videre arbejde i klassen kan I finde alle billederne fra udstillingen online her hos Natural History Museum, UK.