QIMMEQ

Slædehunden er noget helt særligt. Den kan klare kulde og hårdt arbejde, og er en af de ældste hundetyper i verden. Slædehunden er for mange et symbol på Grønland på linje med isbjørn, kajak og indlandsis.
Hundene og hundeslæden har været en vigtig del af Grønlands kultur og historie og spiller stadig en vigtig rolle.

Kort om materialet

Bogen 'QIMMEQ Kalaallit qimmiat qimuttoq – den grønlandske slædehund' kan både læses som almindelig børnefagbog og bruges som grundlag for undervisning i skolen ved hjælp af det tilhørende undervisningsmateriale. Materialet er dobbeltsproget grønlandsk og dansk og er udarbejdet med henblik på undervisning i den grønlandske grundskoles mellem- og ældstetrin. Materialet kan imidlertid også indgå i undervisningen i den danske grundskole på mellemtrin og udskoling.

Både bog og undervisningsmateriale er inddelt i 25 temaer om den grønlandske slædehund og hundeslædekultur.
Som lærer kan du frit vælge, hvilke opgaver eleverne skal lave og i hvilken rækkefølge.
Der er en lærervejledning til alle opgaver med en beskrivelse af elevopgavens formål, hvad eleverne kan lære samt en vejledning til hvordan elevopgaven rent praktisk skal gennemføres.
Vær opmærksom på, at følgende temaer er slået sammen i lærervejledning/elevopgavehæfte: ’Slædehundens betydning’/’Polarekspeditioner’ og ’Forandringer og udfordringer’/’Slædehunde i dag’.

Bogen (GL/DK) 'QIMMEQ Kalaallit qimmiat qimuttoq – Den grønlandske slædehund'

The book (GL/GB) QIMMEQ Kalaallit qimmiat qimuttoq - The greenland sled dog'

Lærervejledning og elevopgaver (GL/DK)

Fem videoer om at være slædehundekusk i dag (GL/GB)
5 short videos about the life of modern sled dogs and their sledge drivers (GL/GB)

I forbindelse med forskningsprojektet QIMMEQ er der blevet produceret 5 korte videoer om hundeslædekuske i Grønland. Filmene beskriver forskellige måder at leve som hundeslædekusk på i dag.
Sprog/Language: GL. Undertekster/Subtitles: GB. Varighed/Duration: 7-10 minutter/minutes pr. video.

KANGIATA ILLORSUA - ISFJORDCENTRET I ILULISSAT har udarbejdet undervisningsmateriale om slædehunde for grundskolen og gymnasium.
Lærebogen Qimmeq indgår på alle niveauer.

HUNDEPLADSEN (GL/GB/DK)