Myrejagten er slut

Børnefamilier, skoleelever og naturinteresserede borgere i Danmark lavede i løbet af 2017 og 2018 mere end 700 Myrejagten-eksperimenter fordelt over hele landet.
Der blev indsamlet flere end 17.000 myrer.

Ud over det fandt vi også ud af hvilken føde de foretrækker, og i hvilken naturtype myrerne blev indsamlet i. De indsamlede data er blevet til 4 artikler, som du kan læse mere om her: Resultater

Du kan også se hvor i landet de mange Myrejagten-eksperimenter blev lavet, og hvilke arter af myrer der blev indsamlet:
Myrejagt-eksperimenter

Igennem projektet blev der identificeret 27 unikke myrearter. De mange nye indsamlede myrer er nu registreret i Statens Naturhistoriske Museums entomologiske samling.


TAK FOR HJÆLPEN til alle de mange myrejægere der bidrog med myrer og data til forskningen. Jeres indsats har givet en vigtigt opdatering af vores viden om Danmarks myrer.

I videoen kan du høre mere om formålene med Myrejagten.

 

Myrejagten blev støttet af

logo for 15. juni fonden

logo for Knud Højgaards fond

logo for augustinus fonden

logo for beckett fonden

Følg os på:

#myrejagten
#statensnaturhistoriskemuseum

logo instagram

logo facebook

logo twitter

Bliv klog på myrerne

link til Bliv klog på myrerne

Myrejagten for skoler

link til Myrejagten for skoler

Resultater

link til Resultater

FN's verdensmål