'Den vilde naturlog' er et redskab til elevernes opdagende og undersøgende arbejde med iagttagelser, beskrivelser, tegninger og skitser. Målet er, at eleverne får øje på den mangfoldighed af vildt liv, der findes omkring dem. 
For at få øje på mangfoldigheden af liv – biodiversiteten – er det en hjælp at gå systematisk til værks og lede efter lidt ad gangen på afgrænsede steder. Derfor er der i logbogen fokus på begrebet levested og på udvalgte arter af smådyr og planter.
Brug logbogen til at udforske, samle viden om og stille spørgsmål til, hvilke forskellige arter af smådyr og planter, der findes i nærområdet – og til at overveje, hvordan man kan skabe plads og levesteder for flere forskellige vilde arter og dermed øge biodiversiteten.

’Den vilde naturlog' er udviklet til brug i fase 2 i undervisningsforløbet ’Danmarks vildeste skoler’, men kan også bruges selvstændigt.
Hele forløbet findes på DR SKOLE. Indskoling Mellemtrin

'Den vilde naturlog' er blevet til i 2020 under projektet ’Vores Natur’ i partnerskab mellem DR, Friluftsrådet, Naturstyrelsen og Danske Naturhistoriske Museer.
Indsatsen er støttet af Nordea-fonden, 15. Juni Fonden og Aage V. Jensen Naturfond.

Se "Den vilde naturlog" i en digital opsætning her:
Den vilde naturlog INDSKOLING digital
Den vilde naturlog MELLEMTRIN digital

Print "Den vilde naturlog" i sin helhed her:
Den vilde naturlog INDSKOLING print
Den vilde naturlog MELLEMTRIN print

"Den vilde naturlog" består af 4 dele der kan bruges fleksibelt.
Hver del er et selvstændigt ark der kan printes enkeltvis. 
Vi anbefaler at du printer de dele, du har brug for og udleverer til eleverne efterhånden som I skal bruge dem.  
Hvis I arbejder med alle undersøgelserne anbefaler vi rækkefølgen A-C. - Læs mere i lærervejledningen.
Du kan printe alle delene herunder:

INDSKOLING:
Den vilde naturlog OMSLAG
Den vilde naturlog A undersøgelse af levested
Den vilde naturlog B undersøgelse af smådyr
Den vilde naturlog C undersøgelse af planter

MELLEMTRIN:
Den vilde naturlog OMSLAG
Den vilde naturlog A undersøgelse af levested
Den vilde naturlog B undersøgelse af smådyr
Den vilde naturlog C undersøgelse af planter

Som støtte til arbejdet med "Den vilde naturlog" har vi udarbejdet lærervejledninger samt artslister for hhv. smådyr og planter udvalgt til logbogen.

Print lærervejledning samt artslister her:
Den vilde naturlog INDSKOLING lærervejledning
Den vilde naturlog MELLEMTRIN lærervejledning
Den vilde naturlog Artsliste SMÅDYR
Den vilde naturlog Artsliste PLANTER