Registrering af data på en BioBlitz kan gøres på mange måder.
Alt afhængig af hvad formålet er, kan det være forskellige løsninger der passer til de forskellige behov.
Hvis formålet er en kvalificeret dataindsamling, kan data med fordel registreres i et struktureret registreringssystem. Hvis formålet er formidling af biodiversitet under og efter BioBlitzen kan det være givtivt at have registreringerne i et søgbart system.
Det kan også være øjnefaldende blot at skrive alle de fundne arter ind på en eller flere store papirplancher eller at hænge et manillamærke op med hvert artsnavn.

Nedenstående digitale registreringssystemer kan bruges af alle.

Links til registreringssystemer

Fugle og Natur

Sitet www.fugleognatur.dk er Danmarks største naturhjemmeside. Siden henvender sig til naturbrugere generelt og ikke specielt til Bioblitz’ere. Det er muligt at bruge forums til at stille spørgsmål til alt indenfor dansk natur, herunder at få hjælp til artsbestemmelse.
Man kan lave registreringer af observationer overalt i Danmark, disse registreringer vil blive bevaret for eftertiden og benyttet i forbindelse med forskning i og formidling af dansk biodiversitet. For at kunne indtaste data skal man være oprettet som bruger, dette er gratis og man kan til enhver tid lukke sin konto igen. Der foregår kvalitetssikring af alle observationer.
Opret dig som bruger her

Til hjemmesiden er knyttet en telefonapp (Naturbasen) til iPhone og Android, hvorfra det er muligt at lave registreringer direkte fra felten.
Se en lille introduktionsvideo til Naturbasen her
Download Naturbasen her

Se vejledning i brug af hjemmesiden samt Naturbasen her

Biodiversitet Nu (NaturTjek)

Projekt Biodiversitet Nu er Danmarks største citizen science projekt med et nøje udvalgt antal arter og levesteder, som man kan registrere med app'en NaturTjek. Projektet er kendetegnet ved sin folkelige bredde og appel til alle danskere, som kan lide at opholde sig i naturen.
App'en NaturTjek kan hentes til smartphone via enten Google Play eller App Store, og fungerer også uden netforbindelse, altså offline, når man er ude at registrere. Har man ikke en smartphone, kan man også bruge projektets webapp via computer. Man vil blive bedt om at oprette en bruger manuelt eller via Facebook, for at kunne deltage i projektet og registrere.
App'en NaturTjek rummer desuden en mulighed for at se projektets mange tusinde registreringer, via kort eller på listeform, og man kan nemt dele sine registreringer med andre ved brug af f.eks. Facebook og Instagram. Der foregår ikke egentlig kvalitetssikring af data, men universitetsforskerne bag projektet har løbende mulighed for at screene og pulje data. 

Ved spørgsmål til projektets metode eller brug af NaturTjek, henvises til spørgsmål og svar, hvor der blandt andet findes en instruktionsvideo til app'en.

Statens Naturhistoriske Museum

Statens Naturhistoriske Museum har i samarbejde med DanBIF og projektet allearter.dk udviklet et registreringssystem til BioBlitz.
Registreringssystemet er enkelt at anvende og stilles til rådighed for alle der gerne vil BioBlitze.
Systemet er udviklet med formidling for øje, med fokus på nemt at kunne registrere arter, holde styr på antallet af fundne arter, samt søge i de fundne arter. Endvidere er systemet udviklet til at kunne håndtere de nødvendige data ift. fagligt kvalificerede data til brug i artsdatabaser. Systemet kan således bruges på alle niveauer.
Registreringer i systemet ligger online og administratoren af BioBlitz-eventet vælger selv hvorvidt registreringerne skal være offentligt tilgængelige eller blot kunne tilgås med log-in.
Systemet kan være en hjælp i artsregistreringen under en BioBlitz og det kan være et formidlingsværktøj både under BioBlitz og efterfølgende.
Selve artsbestemmelsen kan systemet ikke hjælpe med, men det er nemt at finde og registrere arterne i systemet da det slår op i Allearter.dk's artsnavnelister.
- Såfremt jeres BioBlitzdata er kvalitetssikrede kan de efter aftale eksporteres til den globale biodiversitetsdatabase GBIF gennem DanBIF. Dermed kan data blive til nytte for forskere og andre interesserede nationalt og internationalt.

Se registreringssystemet her
For yderligere info omkring systemet samt brugeradgang, kontakt Mia Lindegaard Pedersen på mia.pedersen@snm.ku.dk