9. juli 2014

Kalvebod Fælled 2014

BioBlitz – et snapshot af biodiversiteten på Kalvebod Fælled

Find naturens liv

Hvor mange arter – planter og dyr – kan man finde i løbet af en enkelt dag på et enkelt sted? Fredag d. 13. juni tog 200 skoleelever fra Humlebæk Skole, Skelgårdsskolen, Utterslev Skole og Langelinieskolen udfordringen op og gik i felten sammen med forskere, formidlere og naturvejledere fra Statens Naturhistoriske Museum og Naturcenter Amager. Sammen gik de på jagt med kikkert, lup og mikroskop efter arter i kapløb med tiden og tog et snapshot af biodiversiteten i området ved Kalvebod Fælled.

Foto: Mikael Schlosser

På fælleden blev der fisket efter frøer, invertebrater og småfisk i vandhullerne. Der blev fanget både flyvende og kravlende insekter, der blev indsamlet botanik og sågar bjørnedyr. Ved dæmningen blev der fisket i både fersk- og salt-vand, der blev kigget på livet på det lave vand, og fuglearterne i fuglereservatet blev registreret. Da mørket faldt på, blev nattens sværmere lokket frem med lys i Pinseskoven.

Foto: Christina Egeris Vandborg

BioBlitzens primære formål var at få præsenteret elever og gæster for naturens mangfoldighed og forskernes arbejde på museet – men selvom selve artsantallet ikke var det primære fokus, nåede det alligevel pænt derop ad med 412 forskellige arter. Alle arterne er registreret og data ligger tilgængelig online...

Find naturens liv

Kalvebod Fælled har status som national seværdighed og findes på Margueritteruten. Skoven på fælleden er udpeget til naturskov for at tilgodese vilde dyr og planter. Hele fælleden er fredet og kendt for sit mangfoldige dyreliv, så der var masser af arter at finde:

  • Blandt de 412 arter fandt vi bl.a. skovhornuglen Asio otus. Hvis ikke du har set og hørt skovhornuglen, så kig og lyt efter den næste gang, du er på Naturcenter Amager. Den bor lige i nærheden og ses og høres tit lige i skumrings- og aftentiden.

  • Længere ude på fælleden findes den meget sjældne skærmplante brændeskærm Selinum dubium. Den vokser kun på kystnære overdrev og tørre strandenge og findes i Danmark kun på 3-6 lokaliteter på Amager. Den er i tilbagegang på de fleste tilbageværende voksesteder og i nyere tid forsvundet fra flere.

  • Pinseskoven er et godt sted for nattens sværmere. Vi så bl.a. den meget smukke lille vinsværmer.

  • Nattergalen Luscinia luscinia holder også til i Pinseskoven – kend den på dens smukke sang.

Tag selv en tur ud på fælleden og se, hvad du kan finde.

God artsjagt!

Læs mere om BioBlitz på www.bioblitz.dk