6. februar 2014

BioBlitz Østre Anlæg 17. maj 2013

Ved Statens Naturhistoriske Museums BioBlitz 2013 fik museets forskere sammen med skoleelever og parkens gæster lokaliseret og bestemt intet mindre end 357 forskellige arter i byens natur.

På 1 dag, tog 28 forskere med speciale i alt fra alger til pattedyr, og hjælpende hænder fra 200 skoleelever, et snapshot af biodiversiteten i hjertet af København.

BioBlitz er en fælles jagt på arter – i kapløb med tiden. Hvor mange forskellige arter kan man finde i løbet af en enkelt dag, på et enkelt sted? 
Børn, voksne, elever, studerende og museets forskere samarbejdede om at kortlægge mangfoldigheden af arter på en udvalgt lokalitet. Planter, svampe og dyr – alt det liv vi overhovedet kunne finde.

Alle indsamlede arter blev bestemt med kvalificeret hjælp fra museets forskere og registreret i et dertil indrettet registreringssystem så resultaterne også kan bruges fremadrettet.
Registreringssystemet er udviklet i samarbejde med DanBIF og projektet allearter.dk
Se alle de fundne arter her

Forskerne fra Fiskeatlas fik bl.a. en sjælden brasenrudskalle i nettet - en hybrid mellem en brasen og en rudskalle, der kun kendes fra fire danske fangster i forvejen.

Der blev også fundet den meget sjældne svamp kaldet Håret judasøre og en sjældent set ferskvandsart af kiselalge-slægten Chaetoceros, som forskerne nu vil undersøge nærmere.