Invitation til bioblitz på Hyby Fælled


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse inviterer til fælles
bioblitz på Hyby Fælled, lørdag den 17. juni kl. 10-13.
Alle er velkomne.

Bioblitz er en fælles søgen efter arter, herunder en
registrering af biodiversitet i form af så mange arter
som muligt inden for et bestemt tidsrum og i et
afgrænset område.

Alle interesserede, uanset faglig baggrund og alder,
kan være med til at finde og registrere dyr og planter
m.v. i samarbejde med inviterede eksperter i forskellige
organismegrupper.

Målet med dagen er at vise, hvordan militær og natur
arbejder sammen i Danmark, give offentligheden
mulighed for at gå på opdagelse i sjældent besøgte
områder af øvelsesterrænet, samt at indsamle viden om
hvilke arter, der findes på øvelsesterrænet.

Der vil være eksperter fra Naturcenteret Trelde Næs,
Aglaja mfl. som du kan spørge om dine fund.
Der serveres let forplejning til deltagerne på mødestedet.

Medbring gerne
Tøj, der passer til vejret, cykel, blyant, kamera,
syltetøjsglas, plastikposer, kikkert, lup og en fuglebog
eller andre opslagsværker.

Særligt for begyndere
Download gerne NaturTjek app’en til din smartphone,
den er et godt redskab til skattejagten!

Kom og vær med og få en unik og lærerig
naturoplevelse!

Mødested
Kl. 10.00 ved indkørslen til terrænet ved
Nordre Kobbelvej 61, 7700 Fredericia.

Se og print invitationen her