Invitation til bioblitz på Varde Øvelsesterræn


Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse inviterer til fælles
bioblitz på Varde Øvelsesterræn, lørdag den 10. juni kl. 10-
13. Alle er velkomne.

Bioblitz er en fælles søgen efter arter, herunder en
registrering af biodiversitet i form af så mange arter som
muligt inden for et bestemt tidsrum og i et afgrænset
område.

Dagen er planlagt, så der er en krible-krable-del for
familier med børn og en mere ekskursionspræget del,
hvor vi kommer rundt på terrænet og fremviser forskellige
naturtyper og arter.

Målet med dagen er at vise, hvordan militær og natur
arbejder sammen i Danmark, give offentligheden mulighed
for at gå på opdagelse i sjældent besøgte områder af
øvelsesterrænet, samt at indsamle viden om hvilke arter, der
findes på øvelsesterrænet.

I løbet af 3 timer vil vi registrere så mange forskellige
planter, mosser, laver, fugle, insekter, pattedyr, padder mm.,
som muligt. Vi slutter bioblitz på Varde Øvelsesterræn af
med samlet at høre om hinandens fund.
Der vil være naturvejledere fra NaturkulturVarde og
ekskursionsledere fra AGLAJA til at hjælpe med bestemmelse
af dyr og planter.
Der serveres let forplejning til deltagerne på mødestedet.

Medbring gerne
Kikkert, lup, bestemmelsesnøgler og
naturligvis tøj, der passer til vejret.
Download gerne NaturTjek app’en til din smartphone, den er et godt redskab
til naturjagten.

Kom og vær med og få en unik og lærerig naturoplevelse!

Mødested
Kl. 10.00 i terrænet. Der er indkørsel fra
Esbjergvej, ved ca. 4,5 km mærket, hvor der vil være tydelig
skiltning til mødestedet.

Se og print invitationen her