BioBlitz Skive Øvelsesplads

Den eksisterende drifts- og plejeplan for Skive Øvelsesplads udløb med udgangen af 2016, og Forsvarets Ejendomsstyrelse har derfor iværksat udarbejdelse af en ny drifts- og plejeplan for perioden 2017-2032. Drifts- og plejeplanen udarbejdes af Rambøll hen over sommeren 2017 og forventes at være færdig primo 2018.

Forsvarets Ejendomsstyrelse inviterer lørdag d. 24. juni kl 12-15 offentligheden til Bioblitz arrangement på Skive øvelsesterræn, hvor det vil være muligt at få et førstehåndskendskab til den særlige natur i området og deltage i indsamling af viden om plante- og dyrelivet.

Se hele invitationen her
Se kort over mødested her og her

Tilmelding sker til Kristine Kjørup Rasmussen på mail KRKR@ramboll.dk