BioBlitz Lille Vildmose

INDBYDELSE

Vær med til en Bioblitz i Lille Vildmose
den 25-26/8 fra kl. 18 og 24 timer frem.

En Bioblitz går ud på i løbet af 24 timer at
registrere så mange arter af planter og dyr
som muligt i et givet område.

Bioblitzen i Lille Vildmose skal foregå i det
såkaldte Mellemområde med det formål at
følge indvandringen og udviklingen af flora
og fauna i naturgenopretningsområdet.
Mon ikke den byder på flere overraskelser ?

Vi forventer, at deltagerne i felten har et
vist artskendskab. Men vi har også brug for
mange andre hænder til afvikling af mere
praktiske gøremål. Kan du bidrage med
artsbestemmelse og finder, at du bedst kan
gøre nytte i ”laboratoriet” på centret, skal
du være mere end velkommen.

Bioblitzen er ikke et bredt anlagt offentligt
arrangement, men der vil være en løbende
formidling på Lille Vildmosecentret.

PRAKTISK INFO

Vi er bekendt med din interesse og viden
for naturen og dens mangfoldighed.
Har du venner og bekendte, som du tror
kunne tænke sig at deltage, må du gerne
dele dette opslag.

Vi tilbyder måltider i løbet af Bioblitzen,
og der er evt. mulighed for overnatning
i mosens gæstehuse.
For deltagere uden for Nordjylland kan
vi refundere kørselsudgifter (samkørsel).

Bioblitzen er et fællesarrangement på
initiativ af DOF Nordjylland, DN Aalborg
afd., Vildmoseforeningen, Aage V. Jensen
Naturfond og Lille Vildmosecentret.
Bioblitzen er støttet økonomisk af Lille
Vildmose Naturfond og LIFE+projektet.

Søndag den 3. sept. afholdes et stort
offentligt arrangement ”Mosens Dag”
på Lille Vildmosecentret. Her vil Bioblitzens
resultater blive præsenteret.

TILMELDING

Har du lyst til at deltage?
Tilmelding: thorkildlund86@gmail.com
Senest den 1. juli.
Du vil modtage yderligere information

Se og print hele invitationen her