BioBlitz Holstebro Øvelsesplads

Den eksisterende drifts- og plejeplan for Holstebro Øvelsesplads udløber med udgangen af 2018, og Forsvarets Ejendomsstyrelse har derfor iværksat udarbejdelse af en ny drifts- og plejeplan for perioden 2019-2033. Drifts- og plejeplanen udarbejdes af Rambøll hen over sommeren 2017 og forventes at være færdig primo 2018.

Forsvarets Ejendomsstyrelse inviterer lørdag d. 3. juni kl 12-15 offentligheden til Bioblitz arrangement på Holstebro øvelsesterræn, hvor det vil være muligt at få et førstehåndskendskab til den særlige natur i området og deltage i indsamling af viden om plante- og dyrelivet.

Se hele invitationen her
Se kort over mødested her og her

Tilmelding sker til Kristine Kjørup Rasmussen på mail KRKR@ramboll.dk